GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1893-08-20
„Zal ooh een Moorman zijn huid veranderen.”

„Zal ooh een Moorman zijn huid veranderen.”

Zal ook een Moorman zijn huid veranderen ? of een luipaard zijn vlekken? Zoo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die geleerd zijt kwaad te doen. fereraia 13 : 23. In onze Europeesche landen, waar we bijna met geen kleurlingen in aanraking komen, kunnen we ons nauw ...

De Heraut
KUYPER.
1446 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TOCH BETAALD. II. (Slot) Nu bestelde onze vriend wat hij wenschte, schikte zich, terwijl de vrouw weer afdaalde, zoo goed mogelijk in zijn lot, en na een half uur stonden emdelijk spijs en drank, meer dan genoeg, op tafel. De vrouw h ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1079 woorden
P.VAN EIJK.

P.VAN EIJK.

FIRMA JOHAHHES KRAMER & co.Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIÈN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Guld ...

De Heraut
46 woorden
Gemengd Nieuws

Gemengd Nieuws

De vervolging waaraan de Christenen in Turksch-Armenië bloot staan is metderdaad eene zware. Het wordt hoog tijd dat de Europeesche mogendheden daaraan paal en perk stellen. De Koerden en Turken ^ vermoorden hen, plegen geweld op hen, en niemand neemt het voor hen op. Zij worden verbannen of in d ...

De Heraut
WINCKEL.
591 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland.. De kerk tegenover hare jeugdige lidmaten.In Pruisen komt steeds meer in kerkelijke kringen de vraag aan de orde: hoe men handelen moet met de jeugd die > confirmirt" is, om haar nauwer aan de kerk te binden. Het getal dergenen bij wie de confirmatie op 12—14 jarigen leefti ...

De Heraut
1396 woorden
WORLEDGE'S

WORLEDGE'S

WORLEDGE'SHEAD-AGEE LOTIONis het beste, onschadelijke middel tegen(nitwendig te gebraiken).Verkiijifbaar flesschen van: door het g-eheele It ijk in500 gr. a f 0.80; 250 gr. a f 0.45; 125 gr. a ! 0.25.Hoofd Agent voor Nederland en Koloniën ...

De Heraut
38 woorden
Heden werden onze ouderharten

Heden werden onze ouderharten

Heden werden onze ouderharten diep getroflfen door het smartelijk verhes van ons geliefd oudste dochtertje. MAAIKE, in den aanvalligen leeftijd van ruim 4 jaren.Moge de Heere ons troosten in dezenweg van beproeving.J. WRISTERS.J. WRISTERS-SEEGERS.U ...

De Heraut
38 woorden
Breebaart's Orgelhandel,

Breebaart's Orgelhandel,

Breebaart's Orgelhandel, Damrak 23, Amsterdam, ruim 200 stuks in voorraad. Laagste prijzen. Vraag Catalogi. ...

De Heraut
12 woorden
G. F. JURJAANZ. Orgelmaker.

G. F. JURJAANZ. Orgelmaker.

G. F. JURJAANZ. Orgelmaker.jAmerik.Orgelhandel, Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreiden sorteering, van de soliedste fabrieken.Directe aanvoer. Laagste Prijzen.TRAAS CATALOGUS.Engros en Detail. ...

De Heraut
25 woorden
Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL,

Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL,

Bij den Uitgever J. C. VAN SCHENK ERILL, te Doesburg, is de rste aflevering verschenen van 't hoogst belangrijke werkje: De Koninklijke weg naar den HemeL, DOORJOHANNES CALVIJN.Nienwe, naar de tegenwoordige spelling gewijzigde uitgaaf, Compleet in 6 afleveringen ...

De Heraut
69 woorden
van 2