GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1894-12-23
Kerkelijke Deputaten.

Kerkelijke Deputaten.

Amstcrdicn, 21 December 1894. III. Uit de volledige mededeeling van hetgeen door Voetius over Kerkelijke Deputaten geschreven is, kunnen twee dingen zeer duidelijk blijken.In de eerste plaats doet het zien, wat toen de beschouwing en de practijk was va ...

De Heraut
F. L. RUTGERS
GEESINK
3824 woorden
„En zij baarde haren eerstgeboren zoon."

„En zij baarde haren eerstgeboren zoon."

[KERSTFEEST.] En zij baarde haren eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leide hem neder in de kribbe, omdat voor henheden geene plaats was in de herberg. Lnkas 2:7. Ons Kerstfeest erlangt bij de ongunst der tijden, die over Ch ...

De Heraut
3125 woorden
„Goud en mirre."

„Goud en mirre."

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria, zijne moeder; en nedervallende, hebben zij hetzelve aangebeden; en hunne schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken: oud en wierook en mirre. Matth. 2:11.Wijzen uit het Oosten hebben, toen het Kindeken te Beth ...

De Heraut
1624 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de' Redactie). Misstanden in onze kei* leen. Gepefopmeepde Deputaten der kas van emeriti-predikanten en hunne weduwen en weezen, hebben zich tot de kferkeraden der Gereformeerde kerken gewend, met een dringend verzoek. Blijken ...

De Heraut
VERITAS
1322 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERZAMELEN. VIII. (Slot.) DE BOEKEN. Ik zag een poos geleden een kleine verzameling boeken, die een jongen van een jaar of vijftien bezat. Ze zagen er goed uit en waren zoo genummerd en geplaatst als i ...

De Heraut
HOOGENBIRK
991 woorden
De martelaren.

De martelaren.

CLXXVII. L'ISLE DE FRANCE. De geest der bitterheid en des haats, die in 1562 te Parijs zooveel belijders van den Heere ten doode had gedoemd, vertoonde zich ook buiten de hoofdstad van dat koninkrijk. Op 10 mijlen van Parijs ligt Sen ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
979 woorden
Geref. Gymnasium te Zetten.

Geref. Gymnasium te Zetten.

Men verzoekt ons de opname van het volgende : In den laatsten tijd is de aandacht van het Christelijk publiek in Nederland zeer gevestigd op het Geref. Gymnasium te Amsterdam. Volgens ons verdient het Gymnasium zeer de aanbeveling, die het van onderscheidene zijden kreeg.Nu sprak on ...

De Heraut
W.
W. F. A. WINCKEL
959 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vrije UniversiteitWeldra zal het jaar 1894 wederom tot het verledene behooren, en met het oog daarop zal zeker niemand mij euvel duiden, wanneer ik hier de vraag voor ieders consciëntie leg: shoe staat het met uwe liefde voor het heilig beginsel, dat aan de oprichting der Vrije Universitei ...

De Heraut
843 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Annexatieplannen van Leo Xin.Dat de tegenwoordige paus tracht, zijne macht zooveel mogelijk over de geheele gedoopte Christenheid uit te breiden, blijkt telkens opnieuw. Nu weder in Engeland. Het hoofd der Roomsche kerk wil de vruchten gaan plukken die de Ritualistische boom ople ...

De Heraut
802 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 21 December.Vergadering der Classis Haarlem, gehouden 11 Dec. 1894.Na opening der vergadering treden naar toerbeurt als moderamen op: Ds. Breukelaar als praeses, Ds. van de Wal als assessor en Ds. van der Munnik als scriba.De praeses richt ...

De Heraut
621 woorden
van 3