GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1894-12-23
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed mijne innig geliefde EchtgenooteSJEUWKE VAN DER VEEN in den ouderdom van 71 jaar, waarvan ik [ 38 jaar met haar in een zeer gelukkigen echt mocht vereenigd zijn.Haar leven was Christus en mag ik dus [ gelooven, dat zij is ingegaan in de ruste [ die er blijft voor het ...

De Heraut
64 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de' Redactie). Misstanden in onze kei* leen. Gepefopmeepde Deputaten der kas van emeriti-predikanten en hunne weduwen en weezen, hebben zich tot de kferkeraden der Gereformeerde kerken gewend, met een dringend verzoek. Blijken ...

De Heraut
VERITAS
1322 woorden
f140. ORGEL. f 140.

f140. ORGEL. f 140.

f140. ORGEL. f 140.Uit de hand Te Koop voor bovenstaanden spotprijs, een nieuw, echt AmerikaanscSi Orgei, met ro Registers. Eiken dag te zien bij W. KÖOY, Burgemeester de Roostraat N. 31. Rotterdam. ...

De Heraut
32 woorden
DOOR DEN NOOD

DOOR DEN NOOD

gedrongen, komt. Broeders en Zusters in Chr., de kerkeraad der Geref. kerk te Zevenhuizen (Z.-H.)^ tot u met eene dringende bede om hulp. Er wordt ƒ 1000 opgevraagd, en er is nicïs. Binnenkort moet het geld er zijn, of het kerkgebouw zal worden verkocht! Ach mocht ieder, die iets geven kan, onzer ...

De Heraut
135 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Katendrecht (gem. Charlois), E. Douma te Rotterdam A. — Onstwedder-Mussel (Gron.) A (2de maal), L. Bos, cand. te Deventer. — Nieuwerkerk aan den IJsel, F. Drost te Vlaardingen B. — Huizen, J. Klercq te Den Helder. — Sexbierum, W. Pe ...

De Heraut
406 woorden
Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Te koop aangebodenZeven Jaargangen van DE HERAUT, 1887 tot en met 1893, voor den meestbiedende.Brieven franco, letters K. J., aan het Bureel van de Heraut. ...

De Heraut
24 woorden
BREEBAABT’S ORGELHANDELS

BREEBAABT’S ORGELHANDELS

ORGELS, in 68 soorten, zijn in de Magazijnen geëtaleerd om te bespelen. ^ ^ 6elieel eenig in Nederland.Voorhanden van ƒ 1408.—, ƒ 1050.—, ƒ 800.—, ƒ 850.— enz. tot/55.—, voor de huiskamer. Kerk-Qrgels van af/350.—. Vele reeds met succes geplaatst.Speciaal atelier, met flink personee ...

De Heraut
58 woorden
WINKELBEDIENDE

WINKELBEDIENDE

WINKELBEDIENDEEen bedaard net Jóngmensch, Ger. Godsd., eenigszins met 't vak en boekh. bekend, Biiedt zich aan als BEPIEIMDE in een drukke zaak in Boter, Kaas, Comestibles of Kruidenierswaren.Br. fr. lett. O. X. aan het bureau van dit blad. ...

De Heraut
40 woorden
Amerik. Orgelhandel

Amerik. Orgelhandel

@. F. lüElAANZ, Orgelmaker.Haarlemmerdijk 88, Amsterdam.Steeds voorhanden uitgebreide sorteering, van de soliedste fabrieken.Directe aas^oer.VRAAG CATALOfiUS.JElngros enLaagste PriJuB.Détail. ...

De Heraut
24 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

JFirmaJOHJLJSrJSrSISHmA-MSlJEléb Co., 15-17, Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLOKGATIEN en BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO I/2 pCt onder de prolongatiekoers. Bed ...

De Heraut
43 woorden
van 3