GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1895-11-03
De Heraut
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Ook ditmaal is het schrijven van Ds, Gispen in de Bazuin een te ernstig stuk, om het aan onze lezers te onthouden.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen.Zelfs het te herlezen zal u niet berouwen. Het is van dezen inhoud: In het boek van Job, Cap. i ; 6, lezen we: »Er was n ...

3 november 1895
De Heraut
KUYPER.
1146 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Uei verlcorting uit het Kerkblad mn i Nov. 1895, Classicale Vergadering, gehouden op den isden October te Rotterdam, Namens de roepende kerk opent Ds, Vedei de vergadeiing.Het moderamen is sarïiengesteld als volgt Ds. Veder praeses. Ds, Smeding assessor, Ds.Voor de vele en tr ...

3 november 1895
De Heraut
A. V. D. SLUYS
Praeses
H. BRINK
Scriba
G. BRUGSMA
Penn.
1261 woorden
Tuoht en Doop.

Tuoht en Doop.

IV. De Tucht met vermaan, met aanklacht bij de conscientie, met een poging om wakker te schudden beginnende, kan soms al spoedig aan het stadium komen, dat een kerkeraad aan iemand, die tot het heilig Avondmaal was toegelaten, een tijdlang dien toegang weer betwist ...

3 november 1895
De Heraut
1667 woorden
,,Zij gorde hare lenden met kracht."

,,Zij gorde hare lenden met kracht."

Zij gordt hare lenden met kracht, en zij versterkt hare armen. Spreuk. 31 : 17. Neen, er is niet maar ziekte of gezondheid. Er is ook nog een derde iets. Iets, dattusschen jgezondheid" en jziekte" in ligt, en dat ons, soms reeds op jeugdigen leeftijd, achtervolgt a ...

3 november 1895
De Heraut
1772 woorden
Dan de gemeene grate.

Dan de gemeene grate.

Wie iemand slaat, dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Exod. 21 ; 12. X. Door de nauwkeurige uitlegging van Gen. 9 : 6 is voor ons het geschil over de doodstraf tot beslissing gebracht. De woorden: Wie 's menschen bloed v ...

3 november 1895
De Heraut
3316 woorden
Aandiling dan het Jaarderslag der Drije Unidersiteit.

Aandiling dan het Jaarderslag der Drije Unidersiteit.

Toen ons blad in het nummer van 7 Juli 1895 het Jaarverslag van de Vrije Universiteit opnam, oordeelde onze redactie dat het kiescher was, het bezwaarschrift van de heeren Ds. Langhout c. s., hoezeer dit tot het corps van het verhandelde behoorde, wel te vermelden, maar niet in te lasschen. ...

3 november 1895
De Heraut
3907 woorden
van 3