GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1895-11-03
De Heraut
Door JACOBUS KOELMAN.

Door JACOBUS KOELMAN.

Bij den Uitgever Ht TUL P, te Zwolle, verscheen zooeven en is bij eiken Boekhandelaar verkrijgbaar: Bi) itnni' i H i lies GHs, in den vorm van een Brief ingerictit tot vaststelling van den staat dergenen, die Ciiristus in geloof omlielzen, DOORJMOBUS lOUAN.In de ...

3 november 1895
De Heraut
53 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Almachtigen God van mijne zijde weg te nemen mijne 1 gehefde Echtgenoote en mijner drie kinderen I zorgdragende Moeden, HIEKE BOUWES VELLINGA, I m den ouderdom van 45 jaren, na eene genoeglijke Echtvereeniging van 17I/3 jaar. ] Ontbonden te worden en met Chris ...

3 november 1895
De Heraut
57 woorden
Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door A. Fisscher, Boekhandel,Utrecht.

Door onedele concurrentie genoodzaakt, bied ik een klein getal vanH. E. GRAVEI^EIJER, Oereformeêrde ieleofslaer, 21 dln. in 3 sterke nette banden, met vergulde ruggen, TE KOOP aan voor denSsBoipriJs van f B.—per Ex. Zoolang de voorraad strekt, na ontvangst van p ...

3 november 1895
De Heraut
70 woorden
Dwaalleer.

Dwaalleer.

Van den heer R. te R. ontvingen \w& een breedvoerig stuk, om het oude gevoelen van Deurhoff te bepleiten, dat het «lichaam van Mozes, " waarover de aartsengel met Satan streed, »de gemeente des Ouden Verbonds" zou geweest zijn.Leze de schrijver eens over dezen dwaalgeest wat Taco Hajo ...

3 november 1895
De Heraut
121 woorden
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

llüff KEffiGIBOM 18 BfiEDA.Ingekomen bij Ds. W. KAPTEYN: Van Mej. N. N. te Breda 72.50; van N. N. door Ds. Noordewier ƒ5; van J. R./i. Bij ondergeteekende van A. B. te Gorinchem ƒ5; van Mej. N. N. te Breda ƒ25; van Mej. N. N. ter Terneuzen ƒ2.50.Veel hebben de kerken der andere gewe ...

3 november 1895
De Heraut
194 woorden
Berefarmeerde Bezindheid.

Berefarmeerde Bezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Beverwijk A, J. C. Raamsdonk te Veere. — Oosterbeek, G. de Braal te Kralingen (gem. Rotterdam.) — Passaie (N.-Amerika), J. Contant te Biezelinge (gem. Kapelle.) BEDANKT: Burum (cl. KoUum), P. Postema te Warfum (Gron.) ...

3 november 1895
De Heraut
315 woorden
E Voto.

E Voto.

Amsterdam, i Nov. 1895. Nu het vierde Deel van E Voto verzonden werd, is hiermede dit uitvoerige werk over den Heidelbergschen Catechismus compleet.Eerst van nu af aan komt dit werk ook in den handel, maar nu tegen den dubbelen prijs, namelijk van ƒ 24. ...

3 november 1895
De Heraut
362 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Van den heer H. Emmens te Tienhoven ƒ 21; door Ds. J. Wisse te Garijp ƒ69; door den heer M. Noordijke te Colijnsplaat / 68; door den heer A. J. Korteweg te Klundert ƒ 127; door den heer R. Toren te Oostwold ...

3 november 1895
De Heraut
426 woorden
Reotoralo oratie.

Reotoralo oratie.

We beloofden terug te komen op de rectorale oratie van Prof. Fabius. Want wel heeft men ons gewaarschuwd, om voortaan met ons gunstig, oordeel over anderen wat voorzichtiger, te zijn, nu blijkt, hoe men zich niet ontziet, om uit een vriendelijk woord dat ge schrijft, later een stok te maken v/aar ...

3 november 1895
De Heraut
943 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XI. EEN HEET GEVECHT. Intusschen had het keizerlijke krijgsvolk voet op de brug gezet. Een vaandel werd ontplooid en het voetvolk rukte voorwaarts, terwijl het trompetgeschal klonk. In d ...

3 november 1895
De Heraut
HOOGENBIRK.
1115 woorden
van 3