GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1895-11-10
De Heraut
Gereformeerde Geloofsleer,

Gereformeerde Geloofsleer,

Door onedele concurrentie genoodzaakt, bied ik een klein getal vanH. E. GRAVEMEÜER, Gereformeerde Geloofsleer, 21 dln. in 3 sterke nette banden, met vergulde ruggen, TE KOOP aan voor denSpotprijs van f 3.—per Ex, Zoolang de voorraad strekt, na ontvangst van post ...

10 november 1895
De Heraut
69 woorden
De Christus en de Sociale nooden

De Christus en de Sociale nooden

Bq J. A, WORMSER, te Amsterdam^ kwam van de pers: i/SoiÖEiOGBATtSGHE KLIPPEN, DOORPrijs ƒ 0.30; 25 Ex, ƒ 6.25; 50 Ex./ 10.- 100 Ex. ƒ 15.—; 500 Ex. ƒ 62.50. ...

10 november 1895
De Heraut
20 woorden
HEINR. SUHR,

HEINR. SUHR,

"Voor slechtsmaa UP •••per stuk, verzend ik een van mijne alorn^.bekende beste ' 'Goitt-TrtHiiMita's„Holliiii|a"groot en stevig vervaardigd, met 2-korig orgelmuziek en open nikkel-claviatuur. Deze is > met een nikkelstaaf belegd, vandaar zeer luide muziek. (Dus geen ...

10 november 1895
De Heraut
164 woorden
B. VAN DER LAND,

B. VAN DER LAND,

LyTHE^ en O^LIIiJM, formaat 32 X 33, ƒ5.— per stuk. Is. da Costa en Mr. 6. Groen v. Priasterer, formaat 24 X 14, ƒ 3.— per stuk.Boekhandel van B. VAN DER LAND, Amsterdam, Rembrandtplein 13, r p v mh ...

10 november 1895
De Heraut
32 woorden
DE ZONDAGSSCHOOL.

DE ZONDAGSSCHOOL.

ONDAGWEEKBLAD onder Redactie van A. J. HOOGPer jaargang franco per post f 2.50.^...Inhoud van het Nr, van 6 November 1895: Cndertwerp vsor 17 November. Kinderen en onderwijs. — Bilean> . — Het Pascha. — Boekbeoordeeling. Advertentïën.Amsterdam. HOVEKER & ZOON. ...

10 november 1895
De Heraut
33 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Wirma. JOKoopen en verkoopen EFFECTED, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATltN en BELEENIKQEN. Nemen gelden è, DEPOSITO 1/2 pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald. ...

10 november 1895
De Heraut
38 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Interessant is wat Dg. Ijion Cachet in de Jleidenhode schrijft over de zonde van hen, die veel over de methode van goede Zending twisten, maar de Zending zelve vervvaarloozen.Het was een zware tijd in Israël. De Hecre had Zijn volk, om hunner zonden wil, verkocht in de hand van Jabin, koni ...

10 november 1895
De Heraut
KUYPER
2237 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS:Van den heer J. A. Grootveld, Delftschevaart, Rotterdam, coll. kerk B. ƒ 2.so;van den heer J. Koperslioekte Maasland, van de Halvestuivers-vereeniging, voor Kootwijk ƒ 12.50. ...

10 november 1895
De Heraut
27 woorden
Tuoht en Doop.

Tuoht en Doop.

V. Bij den eersten oogopslag schijnt de regel, dien we vaststelden zoo eenvoudig en waar, dat men zich ternauwernood voorstelt, hoe onze vaderea er zoo veelszins toe kwamen, om, ia strijd met dezen vasten regel, toch allerlei kinderkens, die er niet aan voldeden, z ...

10 november 1895
De Heraut
1766 woorden
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. VIII. Ook de wereld van ons denken moet in Christus vastliggen; en al ging Brakel te ver, toen hij ^den redelijken godsdienst" uit Rom. 12; I als de aanduiding van »leerstellige waarheid" verstond, toch ligt in de keuze ...

10 november 1895
De Heraut
1226 woorden
van 3