GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1895-11-10
De Heraut
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verhorling uit het Kerkblad van 8 Nov, 1895.Acta van de Classicale Vergadering te Franeker, gehouden 3 Oct 1895.De praeses der vorige vergadering, Ds. Nawijn, opent, nadat gezongen is Ps. 86:6 en'gelezen 2 Tim. 4, de vergadering met gebed.Ds. Van der Wal is naar toerbeurt ...

De Heraut
A. V. D. SLUYS
H. BRINK
G. BRUGSMA
Penn
949 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XII. EEM DUURGEKOCHTE ZEGEPRAAL. Intusschen werd het gevecht op de brug steeds heviger. Niemand dacht aan wijken. Telkens drongen van achteren mannen op en traden in de plaats van hen, d ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1187 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gerefsrmeerde Ksrken. BEROEPEN : Lodi (N.-Amer.), J. Contant te Biezelinge (cl. Goes). — Bunschoten c. a. A, J. Bakker te Emlichheim (graafschap Bentheira). — HoUandscheveld (cl. Koevorden), J. Dekker Hzn. te Wezep (bij Kampen). — Chariots (Rotterdam), T. H. Woudst ...

De Heraut
360 woorden
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

liir ÜKGlOüff 18 BMDA, Ingekomen bij ondergeteekende : Van J. T. te Sassenheim ƒ2; van Ds. E. v. d. K. te Maasland /i; van Ds. J. B. te Amersfoort /5; van J. S. te Heinkenszand ƒ 2; van J. S. te St. Anna Parochie door Ds. J. F. ƒ 2.Hartelijk dank aan den Heere en de milde gevers. Mo ...

De Heraut
115 woorden
EXCELSIOR.

EXCELSIOR.

Geïllustreerd Tijdschrift voor Nesrlands Jonoeünoschap en VoSkONDER REDACTIE VANA. I.Prijs per jaargang (12 Nrs. i 16 pag. en 12 Hrs. a 8 pag.) f 3.50Inhoud van het No. van 7 November 1895: Een bescheiden verzoek. — Tweewoorden uit één mond. — Een jeugdige Chris ...

De Heraut
78 woorden
In de Schaduwe des Doods.

In de Schaduwe des Doods.

Sij J. A.. WOMMSBHj te A.materdaxu, versoheen: leditatlgi mm de lraiik@iilimer m bij liet Sterfbed, JDr. A..DOORJKUYPER. ...

De Heraut
20 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

roningerbrandwaarborg-maatschappij.Slrecteuren te GBONINGGN: I. BROUWER en l EIJKSTSRHÜIS, OiÉ BotóiesW l 112., Hoofdagent te Amsterdam: L ¥AN @EE wm, EeisersgraoM MJ de LeidsohegrasM 409.Generaal-Agenten: J. GROENEVELD Fz. te Sneek, voor ijf Prov. Friesl ...

De Heraut
88 woorden
L. G. WEISZ & co.,

L. G. WEISZ & co.,

L 8. WEI8I & C., Commissionairs in Bifesieii, Ffiasengraclit bij Ö8 Prinsenstraat, No. 157, AeaSTERQAM. ...

De Heraut
12 woorden
NEERBOSCH’ Goedkoope Psalmboekjes,

NEERBOSCH’ Goedkoope Psalmboekjes,

Be 9de Drulc is verschenen van: '3 fi_^Ji „_ H..-.1, welke door helderheid van druk en nette afwerking uitmunten. Prijs gecartonneerd 22V2 Cent, in linnen gebonden 35 Cent.In eiken Boekwinkel verkrijgbaar. ...

De Heraut
32 woorden
Schriftverklaringen

Schriftverklaringen

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te Middelburg., wordt steeds met goed succes gedebiteerd deDOORDr. H. F.Deze verschijnen om de 14 dagen, in afleveringen van 12 pag. druks: prijs 3 Ct., franco per post 4 Cl. Van de reeds verschenen afleveringen worden gaarne op aanvrage één of ...

De Heraut
60 woorden
van 3