GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1895-11-10
De Heraut
Gereformeerde prediking.

Gereformeerde prediking.

TWEEDE REEKS. VIII. Ook de wereld van ons denken moet in Christus vastliggen; en al ging Brakel te ver, toen hij ^den redelijken godsdienst" uit Rom. 12; I als de aanduiding van »leerstellige waarheid" verstond, toch ligt in de keuze ...

10 november 1895
De Heraut
1226 woorden
„Ais een brandend vuur.”

„Ais een brandend vuur.”

Dies zeide ik: Ik zal zijner niet gedenken, en niet meer in zijnen naam spreken. Maar liet werd in mijn hart als een brandend vuur, besloten in: mijne beenderen; en ik bemoeide mij om te verdragen, ' maar kon niet. Jeremia 20: g.sWaren onze harten niet brandende in ons, als Hij tot ons spr ...

10 november 1895
De Heraut
1791 woorden
Dan de gemeene Gratie.

Dan de gemeene Gratie.

Door mij regeeren de koningen, en stellen de vorsten gereclitigljieid. SpreakertS : 15 XI. Nog nader dient op de »bevestiging der Overlieid, " gelijk die blijliens Gen. 9:6 terstond na den Zondvloed plaats greep, teruggekomen. Zij di ...

10 november 1895
De Heraut
3522 woorden
P. K. VAN BOON.

P. K. VAN BOON.

liir ÜKGlOüff 18 BMDA, Ingekomen bij ondergeteekende : Van J. T. te Sassenheim ƒ2; van Ds. E. v. d. K. te Maasland /i; van Ds. J. B. te Amersfoort /5; van J. S. te Heinkenszand ƒ 2; van J. S. te St. Anna Parochie door Ds. J. F. ƒ 2.Hartelijk dank aan den Heere en de milde gevers. Mo ...

10 november 1895
De Heraut
115 woorden
EXCELSIOR.

EXCELSIOR.

Geïllustreerd Tijdschrift voor Nesrlands Jonoeünoschap en VoSkONDER REDACTIE VANA. I.Prijs per jaargang (12 Nrs. i 16 pag. en 12 Hrs. a 8 pag.) f 3.50Inhoud van het No. van 7 November 1895: Een bescheiden verzoek. — Tweewoorden uit één mond. — Een jeugdige Chris ...

10 november 1895
De Heraut
78 woorden
In de Schaduwe des Doods.

In de Schaduwe des Doods.

Sij J. A.. WOMMSBHj te A.materdaxu, versoheen: leditatlgi mm de lraiik@iilimer m bij liet Sterfbed, JDr. A..DOORJKUYPER. ...

10 november 1895
De Heraut
20 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

roningerbrandwaarborg-maatschappij.Slrecteuren te GBONINGGN: I. BROUWER en l EIJKSTSRHÜIS, OiÉ BotóiesW l 112., Hoofdagent te Amsterdam: L ¥AN @EE wm, EeisersgraoM MJ de LeidsohegrasM 409.Generaal-Agenten: J. GROENEVELD Fz. te Sneek, voor ijf Prov. Friesl ...

10 november 1895
De Heraut
88 woorden
L. G. WEISZ & co.,

L. G. WEISZ & co.,

L 8. WEI8I & C., Commissionairs in Bifesieii, Ffiasengraclit bij Ö8 Prinsenstraat, No. 157, AeaSTERQAM. ...

10 november 1895
De Heraut
12 woorden
NEERBOSCH’ Goedkoope Psalmboekjes,

NEERBOSCH’ Goedkoope Psalmboekjes,

Be 9de Drulc is verschenen van: '3 fi_^Ji „_ H..-.1, welke door helderheid van druk en nette afwerking uitmunten. Prijs gecartonneerd 22V2 Cent, in linnen gebonden 35 Cent.In eiken Boekwinkel verkrijgbaar. ...

10 november 1895
De Heraut
32 woorden
Schriftverklaringen

Schriftverklaringen

Door den Uitgever F. P. D'HUIJ, te Middelburg., wordt steeds met goed succes gedebiteerd deDOORDr. H. F.Deze verschijnen om de 14 dagen, in afleveringen van 12 pag. druks: prijs 3 Ct., franco per post 4 Cl. Van de reeds verschenen afleveringen worden gaarne op aanvrage één of ...

10 november 1895
De Heraut
60 woorden
van 3