GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1896-08-16
De Heraut
L. G. WEISZ & CO

L. G. WEISZ & CO

Gomnsissianairs ia Effecten, Prinsengraelit bü ^e Prinsenstraat, No. 167, AeaSTËRDAESI. ...

De Heraut
10 woorden
J. A. WORMSER.

J. A. WORMSER.

OIT@A? E Tsa HêTEEEB & ZOOS te ilSTESDAl: vaaJ. A. WORISER. ^^riia fl.85> lx» «tempelb. f LBO. ...

De Heraut
18 woorden
Heilige Godgeleerdheid

Heilige Godgeleerdheid

DOORDrie Doelen, ingenaaid f 16.75; in drie balüederen banden f 21.25. (JLosse handen per stuk f 1.—).Amsterdam.DE UITGEVER, J. A. WOBMSEK. ...

De Heraut
21 woorden
Dr. A. KUPER

Dr. A. KUPER

Heden versclieoii by J. ^. WOI^^SEÜ, te Amsterdamster inleiding op hst gebed voor het samenkomen der Gereformeerde l< eri(en in Generale Synode, gehouden in de Noorderkerl< fe Middelburg, op 10 Augustus 1896, door ...

De Heraut
32 woorden
P. VAN EIJK

P. VAN EIJK

wiTjn» jomiwi< ^MS: KFIJA.M: ^FI < & oo..Koopen en verkoopen EFFECTEN, diver»» LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren KUNTc» en vreemde Banknoten. Sluiten PH0L0N8ATItN ea BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO l/a pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en me ...

De Heraut
50 woorden
KLAAS

KLAAS

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zoon en BroederKLAAS, I in den leeftijd van bijna 25 jaren.Ofschoon hij reeds acht jaar lijdende was, j kwam de dood toch nog onverwacht. Niet zonder hope mogen wij hem nastaren. De | Heere is recht, en wijs, en goed, ...

De Heraut
64 woorden
L. S.

L. S.

TAeaSTËRDAESI.QDe Geref, kerk te Hyum (Fr.) verkeert in financieelen nood. Wegens sterfgeval is de som van / 1500 opgevraagd. In eigen kring bestaat er niet de minste mogelijkheid hierin te voorzien. Wie kan ons nu helpen aan ƒ1500 in eens of een aandeel van ƒ 5001 tegen zoo ...

De Heraut
81 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vriie UoiversiteilIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContribiitiSa: Door den heer J, Oerlemans te Drongelenƒ I3-S0j Aan Collecten: (Voor de Theologische faculteit). s van de Geref. kerk te Zutphen (halve coll.)ƒ 14.55; '^^'^ idem te Blokzijl (halve coll.)/5.45; van i ...

De Heraut
123 woorden
Unie-Collecte

Unie-Collecte

TJnie" Gollecte.Indien er onder de Gereformeerden nog zijn, die zooveel welvaart van God ontvangen hebben, dat, nadat zij in de nooden van het Christelijk onderwijs in eigen omgeving, naar vermogen, hebben voorzien, nog iets voor de behoeften van andere scholen kunnen bijdragen, dan ...

De Heraut
168 woorden
Gereformeerd Gymnasium

Gereformeerd Gymnasium

Mmmi fipasiii, TE ZETTEiHet eerstvolgend Examen van Toelating is bepaald op Dinsdag i September, des voormiddags te 9 ure. Ouders en voogden, die wenschen, dat hunne zonen of pupillen daaraan deelnemen, gelieven zich vóór 25 Augustus te wenden tot den eerstondergeteekende.Tev ...

De Heraut
172 woorden
van 2