GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
1896-08-16
De Heraut
Voor Kinderen

Voor Kinderen

XIV. VERBANNEN. Niet weinig was de vreemdeling verbaasd, toen hij zoo dadelijk na de Raadszitting het bevel ontving op stel en sprong af te trekken. Wel was hij bij zijn gevaarlijke onderneming steeds op het ergste verdacht, en op de ...

De Heraut
HOOGKNBIRK.
1165 woorden
L. G. WEISZ & CO

L. G. WEISZ & CO

Gomnsissianairs ia Effecten, Prinsengraelit bü ^e Prinsenstraat, No. 167, AeaSTËRDAESI. ...

De Heraut
10 woorden
KLAAS

KLAAS

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zoon en BroederKLAAS, I in den leeftijd van bijna 25 jaren.Ofschoon hij reeds acht jaar lijdende was, j kwam de dood toch nog onverwacht. Niet zonder hope mogen wij hem nastaren. De | Heere is recht, en wijs, en goed, ...

De Heraut
64 woorden
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Buitenland

Buitenland

Franhpijk. De Synode van Sedan. De officieuse Synode der Evangelische Gereformeerde kerken is eenigen tijd geleden te Sedan vergaderd geweest.In zijn welkomstgroet werd door den predikant van Sedan er op gewezen, hoe weleer de kerk van Sedan een krachtige kerk was, in wier midden eene Acad ...

De Heraut
1589 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gerefarntoerde Kerken. BEROEPEN: Stedum (cl. Appingadam), H. D. Drcnth te Niewolda. — Beetgum, J. Visser, cand. — HoUandscheveld (cl. Meppel), A. Varekamp te Tiel. — Rinsumageest c. a., H. J. Reuyl te Dordrecht C. — 's-Gravendeel en Spijkenissc, J. Douma, cand. te ...

De Heraut
245 woorden
L. S.

L. S.

TAeaSTËRDAESI.QDe Geref, kerk te Hyum (Fr.) verkeert in financieelen nood. Wegens sterfgeval is de som van / 1500 opgevraagd. In eigen kring bestaat er niet de minste mogelijkheid hierin te voorzien. Wie kan ons nu helpen aan ƒ1500 in eens of een aandeel van ƒ 5001 tegen zoo ...

De Heraut
81 woorden
Heilige Godgeleerdheid

Heilige Godgeleerdheid

DOORDrie Doelen, ingenaaid f 16.75; in drie balüederen banden f 21.25. (JLosse handen per stuk f 1.—).Amsterdam.DE UITGEVER, J. A. WOBMSEK. ...

De Heraut
21 woorden
P. VAN EIJK

P. VAN EIJK

wiTjn» jomiwi< ^MS: KFIJA.M: ^FI < & oo..Koopen en verkoopen EFFECTEN, diver»» LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden Zilveren KUNTc» en vreemde Banknoten. Sluiten PH0L0N8ATItN ea BELEENINGEN. Nemen gelden a DEPOSITO l/a pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en me ...

De Heraut
50 woorden
Unie-Collecte

Unie-Collecte

TJnie" Gollecte.Indien er onder de Gereformeerden nog zijn, die zooveel welvaart van God ontvangen hebben, dat, nadat zij in de nooden van het Christelijk onderwijs in eigen omgeving, naar vermogen, hebben voorzien, nog iets voor de behoeften van andere scholen kunnen bijdragen, dan ...

De Heraut
168 woorden
van 2