GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1896-10-25
De Heraut
„De letter doodt, de Geest maakt lebend.”

„De letter doodt, de Geest maakt lebend.”

Die, ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 2 Cor. 3 : 6. Die tekst: »De letter doodt, de Geest maakt levend", was alle eeuwen door steeds een l ...

25 oktober 1896
De Heraut
1788 woorden
Onwaarheid in de Nederl. Hervormde Kerk.

Onwaarheid in de Nederl. Hervormde Kerk.

Amsterdam, 23 October 1896.Deze titel is niet van ons.Hij is van een Hervormd predkant, en wel van Ds. G. Bruna, predikant te Buurse.Hij zelf plaatste deze aanklacht als titel aan het hoofd van een vlugschrift, door hem in Juni dezes jaars uitgegeven.Het loont de moeit ...

25 oktober 1896
De Heraut
959 woorden
Bloemendaal.

Bloemendaal.

Zeer begrijpelijk is het, dat het besluit van het Bestuur van Veldwijk, om de benoeming van Ds. Van Kasteel in te trekken, zekere bevreemding heeft gewekt.Eenerzijds ziet men hierin een verloochening van den Gereformeerden grondslag der Vereeniging, en anderzijds achten de heeren Dr. Keuch ...

25 oktober 1896
De Heraut
646 woorden
De Kinderdoop en de Heidelberger.

De Kinderdoop en de Heidelberger.

Sommigen beelden zich nog altoos in, dat de Heidelberger een Kinderdoop leert, die enkel slaan zou op de toekomst van het kind, en niet ook op zijn verleden, of op hetgeen achter den Doop ligt.Toch is dit gevoelen verstrekt onhoudbaar.Let slechts op het volgende: i". De Kinde ...

25 oktober 1896
De Heraut
756 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerkes. BEROEPEN: Veen en Aalst, Joh. S. Lange te 01debroek. — Ooltgensplaat (op Flakkee), H. Buurman te Mariënkerke c. a. — Houwerzijl (Gron.), G. Renting, cand. te Groningen. — Gaastmeer, H. Dethmers te Moddergat. — Oppcnhuizen c. a., G. H. van Kast ...

25 oktober 1896
De Heraut
411 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS : Voor Kootwijk, van Mej. de Wed. A. V. te H. ƒ 2.50; van den heer G. v. Wijngaarden, te Broek in Waterland, ingekomen met de collecte ƒ 10.Ingekomen bij Ds. H. W. VAN LOON, sedert I Juli l.l., door br. Beijer /2.50; van Ds. v. K. te 's Gr. ƒ2.50; door br. Hein ...

25 oktober 1896
De Heraut
138 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Coatrlbnfiën; Van het Locaal comité te Amsterdam ie storting / 950; : , , 2e storting f 900, samen ƒ 1850; door den heer G- de Leeuw te Utrecht van de 10 ets. vereeniging Juni, Juli, Augustus en September ƒ ...

25 oktober 1896
De Heraut
287 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Met verkorting uit het Kerkbladvan 23 October). Aan de Kerkeraden der Gersformeerde kerken in Zuid-Holland. De Deputaten voor de Inwendige Zendingen Bijbelcolportage in Noord-Brabant en Limburg hebben in hun jongste vergadering aan Ds. Bin-nema opgedragen, o ...

25 oktober 1896
De Heraut
Ds. J. H. FERINGA
Ds. JK. VAN HAERINGEN
Ds. J. A. GoEDBLOED
C. VON WIJNEN
L. PUNT
G. BRANDERHORSÏ
J. DEN BOER
204 woorden
L.G. WEISZ & Co.,

L.G. WEISZ & Co.,

L G. WE18Z & C°., Oommissionain in Efiecten, Prinsengraeht bü de PrinseHstraat, ISTo. 157, AMSTERDAM. ...

25 oktober 1896
De Heraut
15 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Klaarhamer schrijft over de Synode van Middelburg in de Utr. Kerkbode nog dit: Wat men ook van de Synodale samenkomst der Gereformeerde kerken te Middelburg denke, < ? 2V zal toch ieder moeten erkennen, dat zij met grooten ernst de zaken behandeld heeft, die haar ter behandeling zij ...

25 oktober 1896
De Heraut
2820 woorden
van 2