GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-02-28
De Heraut
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

TWEEDE STUK. XXII. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overleide ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik te niete gedaan hetgene eens kinds was. I Cor ...

De Heraut
3747 woorden
Dr. D. P. ROSSOUW,

Dr. D. P. ROSSOUW,

Uitgave van de Vereeniying ter bevorderingvan Gliristelijl(e Lectuur.Dl*. D. P. ROSSOUW, ME0EËRF6EMMEI M CHRISTUS.Geschiedenis van de vervolgingen der Cbristelijlie kerk.3e stuk. Prijs 12.70.PrQs van het complete werk /O.— ingenaaid; in fraaiea stempelban ...

De Heraut
47 woorden
P. STARINGH, Bijb. Woordenboek,

P. STARINGH, Bijb. Woordenboek,

P. STARIN6H, Bijb. Woorilenboelt, te koop gevpaagd, tegen billijken prijs.Aanbiedingen, motto: STABTlVGIf, Bureau Heraut. ...

De Heraut
16 woorden
S. J. SEEFAT,

S. J. SEEFAT,

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan ContrIbuilëD: Door den heerH, Rollraan, te Bodegraven ƒ2.50; door den heer P, Vermeer, te Baambrugge / 22.50; door den heerP, Potma, te Buitenpost ƒ 2, 50; door denheerK, Floor, te Wons ƒ 76, 50; door den heer J, Dirkmaa ...

De Heraut
249 woorden
F. LION CACHET,

F. LION CACHET,

Verschenen bij den Boekhandel, voorheen I HöVEKER & WORMSER, Amsterdam: F. LION CACHET, Een jaar op reisin dienst der Zending.met 90 ILLÜSTB& TJËN en Ei& BTEH.Frija f 5.25.lu fraaSea stcuipelband f 6.75. ...

De Heraut
34 woorden
L.G.WEISZ &CO.,

L.G.WEISZ &CO.,

L G. WEISZ & C., Commissionairs In Effecten, Prinsengraeht bü de Prinsenstraat, No. 157, AMSTERDAM. ...

De Heraut
13 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

Firma JOHJLJSrJSrES JK H .A. M BI Ft < & Co., WF' Pil 15-17, JMSTEEDAl. -'^^Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongat ...

De Heraut
53 woorden
Kiezerslijsten.

Kiezerslijsten.

Voor onze Diaconieën is het van het hoogste aanbelang, dat ze weten, hoe zij zich te gedragen hebben, als de burgemeester haar uitnoodigt om de noodige opgaven voor de kiezersHjsten te doen.In aanmerking komt hier Art, 23 van de Kieswet, dat aldus luidt: De burgemeester zendt jaarli ...

De Heraut
3590 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AFSCHEID. VI. Was Walter niet gewoon laat op te staan bij een tuinman werkt men van 't morgenlicht af — ditmaal was hij al bijzonder vroeg uit de veeren. Zoo stil mogelijk, om grootmoeder niet te wekken, kleedde hij zich aan, en toen ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1436 woorden
Quaestie van Oud-Beierland.

Quaestie van Oud-Beierland.

Amsterdam, 26 Febr. 1897.Later dan we hoopten zijn we in het be2.it gekomen van het verhandelde in de zaak van Oud-Beierland, bij de Arrondissements-rechtbank te Dordrecht, op 13 Januari 1897.Thans haasten we ons, het stuk in extenso mede te deelen.Het luidt aldus: Voorzitter ...

De Heraut
4569 woorden
van 3