GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
1897-02-28
De Heraut
Register op E VOTO.

Register op E VOTO.

Er is een naam-, zaak-en /«f/èj/register op de vier Deelen van E Vota in gereedheid gebracht, dat voor de premie-inteekenaren op dit werk verkrijgbaar wordt gesteld tegen den prijs van vijf en zeventig cents. Voor de overige koopers van E Vota tegen den prijs van een gulden vijf en twintig cents, ...

De Heraut
188 woorden
„Ook had de Neere God gezproken."

„Ook had de Neere God gezproken."

Ook had de Heere God gesproken: Het is niet goed, dat de mensch alleen zij; Ik zal hem eene hulpe maken, die als , tegen hem over zij. Genesis 2 : i8.Van de afgoden zingt de psalmist: »Zij hebben een mond, maar spreken niet" en tegenover die »fgoden verheft hij in zijn lied met alle heilig ...

De Heraut
1938 woorden
ORGEL.

ORGEL.

...

De Heraut
0 woorden
Te Koop aangeboden

Te Koop aangeboden

Te Koop aangebodenvoor den meestbiedende: Elf Jaarg. van de HERAUT, 1885 tot 1895, nette exempl, en geheel compleet.Brieven franco, lett. B., Bureau Heraut, ...

De Heraut
22 woorden
EENE BURGERJUFFROUW,

EENE BURGERJUFFROUW,

Geref, godsd, , leeftijd 35 jaar, zoekt eene betrekking als Huishoudster of Kinderjuffrouw.Franco brieven, onder lett. A., aan het Bureau van dit blad. ...

De Heraut
22 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

In^komen bij Ds. HOUTZAGERS:Van R. van Hartwijkj Rossum, van de school van M, de V. ƒ i; door den heer H. Rottman te Bodegraven, van N.N./ 10. ...

De Heraut
28 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met vérkorting uit het Kerkblad van 2(> Februari. DEP. CORR. MET DE OVERHEID. L.S.Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de Correspondentie met de Hooge Overheid achten zich geroepen het volgende aan de overwegingen van de kerkeraden aan te beve ...

De Heraut
L.S.
Namens Deputaten voornoemd.
M. NOORDTZIJ
Scriba
509 woorden
A.J.BOSCH, HORLOGER, Zwolie.

A.J.BOSCH, HORLOGER, Zwolie.

HORLOGEMAKERS-B£OI£NO£gevraagdi voor fijn werk, Geref, godsd., van goede getuigen en gereedschappen voorzien, bij A, J, BOSCH, Horloger, Zwolle. ...

De Heraut
21 woorden
D. J. VAN DER LEE, Voorburg.

D. J. VAN DER LEE, Voorburg.

Abonneert U opandat zich, onder redactie van Ds, J, C, SIKKEL en Ds, W. F, A, WINCKEL, steeds in toenemende belangstelling mag verheugen.Om het uitgebreid aantal lezers bijzonder geschikt voor advertentiën. Prijs pep 3 maanden ƒ 0.65, pep jaar bij voopuitbetaling ƒ 2.50. ...

De Heraut
57 woorden
VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIG GELD AANGEBODEN.

VOOR WEINIÜ mM AANGEBODEN.Oude Theologie, als: PATRIK, POLUS en WELS, zeer net fol. exempl., CALVIJN, Verkl. over de brieven, Ed, THOLUK KONING, Verkl, iste brief Corinthe, ROYAARDS, Verkl, Efeze, 3 dln, , VAN WEZEL, ABBEDIE, OOSTERLAND, over de Openb. Verder werken van Stockius, Burman, H ...

De Heraut
75 woorden
van 3