GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-06
De Heraut
L. G. WEISZ & CO

L. G. WEISZ & CO

Comniistiloaairs is Sfecteo, siH do Frl: ...

De Heraut
6 woorden
J. A. WORMSER.

J. A. WORMSER.

VERSCHENEN: GBIDICMTVANPrijs f 0.50.Aiasterilam.Pretoria.VOOKHEBNHÖYEKEK & W0RM8EK. ...

De Heraut
10 woorden
Register op E Voto.

Register op E Voto.

Amsterdam, 4 Juni 1897.De inteekening op het REGISTER van E VOTO wordt den ISden Juni e. k. gesloten. ...

De Heraut
17 woorden
Een jaar Op Reis in dienst der Zending.

Een jaar Op Reis in dienst der Zending.

F. LIOH SAGHST, |Een jaar op reis in dienst der Zending.Met 98 ILI.ÜSTB& TIËM en E& ABTES.Frijs f Ö.S5.In fpaaieu slempelband f 6.75. BOËKHAlKBEEiI Amsterdam.VOORHEENHÖYEKEK & WOBMSER ...

De Heraut
32 woorden
Houder Van Boekhandel.

Houder Van Boekhandel.

Theol.Boekhandel.Houder van Boekverkoopingen.inkao{i va? i geheele Bibliotheken zoowel als van afzonderlijke belangrijke werken.Snelle levering van alle verlangde Antiq. •werken, voor zeer billijken prijs, WtT" Voor de eerstvolgende auctie kan nog worden bijgevo ...

De Heraut
37 woorden
P. Van EIJK.

P. Van EIJK.

JB'irma. JOMJLNJSTBSS I£M.A.MJBIM < & Co..Ml li—17. AiSTilBM.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diverse LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden, Zilveren MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATiËN en BELEENINSEM. Nemen gelden a OEPOSITO 1/2 pCt, onder de prolongatiekoers. ...

De Heraut
49 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Kamerik, Joh. S. Langen, te Oldebroek op de Veluwe. — Overschie (cl. Rotterdam) en Heemse (cl. Ommen), S. J. Vogelaar, cand. te Kampen. — Stedum (Gr.) Zalk en Veecaten, R. P. Haan, cand. te Scheemda. — Winsum, P. D. de Groot, te Mep ...

De Heraut
59 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het heeft den vrijmachtigen God behaagd I van mijne zijde weg te nemen, mijnen dierba- j ren en onvergetelijken Echtgenoot, den HeerRUDOFUS W, DE HAAN, i in leven Colporteur der Inwendige Zending 1 in Friesland, in den krachtvollen leeftijd I van ruim 37 jaar.De zekerheid dat hij is ...

De Heraut
73 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vereeiöging: Aan ConirlbutiSB: Door den heer Ch.Dixon, te Deventer/96.50; door den heer H. J. ten Rae te Neede ƒ 12; door het Locaal Comité, te Dordrecht/188.52; door Ds. W, den Hengst ƒ 69, 50; Aan Collecten: Van de Geref. kerk te Amsterdam / 200.50.Aan S ...

De Heraut
83 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Weder trof onze Gemeente een gevoelige I slag. Thans door het overlijden van onzen j algemeen beminden broeder, diaken A. J. DE LEEUW.Ook hij ging, naar wij vastelijk vertrou- j I wen mogen, de ruste in, die er overblijft j I voor al Gods volk.Voor hem, na langdurig lijden, een groo ...

De Heraut
136 woorden
van 3