GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1897-06-06
De Heraut
De martelaren.

De martelaren.

CCXXXIX. FRANCISCO DE SAiNT> ROMA!N.Geen land van Europa, dat niet het bloed der martelaren heeft zien vloeien. Nederland, Frankrijk, Engeland en Schotland hebben hun aandeel moeten leveren aan die schare, die hare belijdenis met haar bloed heeft bezegeld ...

De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1139 woorden
,,De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u alten".

,,De gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u alten".

[PINKSTEREN.] De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, Amen. 3 Cor. 13 : 13. Pinksteren bl^ft voor Christus' kerk op aarde de dag, niet viraarop ze ontstaan, n ...

De Heraut
3682 woorden
Register op E Voto.

Register op E Voto.

Amsterdam, 4 Juni 1897.De inteekening op het REGISTER van E VOTO wordt den ISden Juni e. k. gesloten. ...

De Heraut
17 woorden
Al 's Heeren erfvolk.

Al 's Heeren erfvolk.

Zoowel in 1834 als in 1886 heeft steeds de gedachte op den voorgrond gestaan, om »al 's Heeren erfvolk" weer om zijn heilig altaar te verzamelen.Klaar en helder ging reeds uit Ulrum de roepstem uit, om zich straks weer te hereenigen met een ieder in den lande, die 's Heeren Woord, Dienst e ...

De Heraut
643 woorden
Afbrokkeling.

Afbrokkeling.

Het is, alsof hetgeen op het Javaansche Zendingsgebied van de vroegere actie van Gereformeerde zijde nog overbleef, gaandeweg afbrokkelt.Nu weer heeft Horstman zijn ontslag gevraagd en verkregen.Midden-Java ten noorden verliest daarmee zijn Zendingsman, en Pekalongan zijn prediker. ...

De Heraut
1272 woorden
„Met gaben tot der menschen tcoost".

„Met gaben tot der menschen tcoost".

Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te deelen onder de menschen; ja ook de wederhoorigen, om bij U te wonen, o Heere God. Psalm 68 : 19. In het Paradijs ontving de aarde haar bevochtiging niet u ...

De Heraut
1906 woorden
Drie preeken van Calvijn.

Drie preeken van Calvijn.

Gaarne vestigen ook wij de aandacht op de Drie preeken van Calvijn over de offerande van Abraham, die Ds. C. van Proosdij, te Leiden bij D. Donner, uitgaf.Ds. Van Proosdij bedoelt zelf allerminst in dit drietal drie modellen voor huidige predikatie aan zijn ambtgenooten aan te bieden. Met ...

De Heraut
1158 woorden
Historisch dicht.

Historisch dicht.

Onze historische nationale zangen zijn door den heer J. A. Wormser weer met een keurigen, forschen zang op den Zeeslag bij Kijkduin verrijkt.Op onze scholen althans kent men dien zeeslag van Augustus 1673, die ten tweeden male onze vrije nationaliteit redde, als een der gewichtige gebeurte ...

De Heraut
306 woorden
Eeredienst.

Eeredienst.

Stellig is het geen overtolligheid te achten, dat ook over onzen Eeredienst veler gedachte ga. I. Jarenlang heerschte op dit punt grenzenlooze verwarring, zoo sterk dat onregel op dit terrein de eenige nog grijpbare regel was geworden. En sinds het kerkelijk ...

De Heraut
1885 woorden
Verblijdend.

Verblijdend.

Onlangs wezen we er op, hoe in de Reform. Monatschrift tegen het leerstuk van de Volharding der heiligen werd ingegaan.Thans merken we uit de Grensbode, dat er een keer in de zienswijze der redactie kwam.We lezen daar toch dit^Aangaande den afval der heiligen leverde die Ref. ...

De Heraut
400 woorden
van 3