GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1897-10-03
„Dr. SCHEURER'S HOSPITAAL"

„Dr. SCHEURER'S HOSPITAAL"

VEREEBIiGIgaGB„Dr. SeiiïïBEMöSFITML"De algemeene Hoofden worden er aan herinnerd, dat de gelden met de kasboekjes, wóór 5 October worden ingewacht bijMejuffrouw J. C. RUTGERS, Penningmeesteresse. Keizersgracht 192, Amsterdam. ...

3 oktober 1897
De Heraut
27 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

KONING EN VELDHEER, II, Voor Frederiks soldaten kwam nu een tijd van zeer ingespannen werkzaamheid. Als door een wonder verrezen hooge wallen met schietgaten, diepe grachten (dikwijls tot 16 voet diep), daarvoor een keten van pallisaden, Spaansche ruiters, en 3 rijen gedekte loopgra ...

3 oktober 1897
De Heraut
HOOGENBIRK.
1092 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Zondag 10 October j onze geliefde Ouders: a, s.HENDRIK GALENKAMP Kz, ENCHRISTINA HENDRIKA WEVERINK, HUNNEi25-jarlge IcMTCreeMgl; TE' HERDENKEN, De Heere heeft groote dingen \ gedaan, dies zijn wij verblijd.bijHunne dankbare kin ...

3 oktober 1897
De Heraut
38 woorden
STICHTELIJKE WERKEN.

STICHTELIJKE WERKEN.

tHEDENVERSCHEEN: ^ A. KUYPER, vanTWEEDE SERIE, Deze serie zal bevatten: HONI@ DIT D£N BOTSSTEEN, Deel II; KT HET WeOED, Serie ï, Deel ÏH en Serie lï, Deel LDe prijs van de geheele serie (compleet in ongeveer l8 afleveringen)zal hoogst ...

3 oktober 1897
De Heraut
59 woorden
BREEBAART'S ORGELHANDEL.

BREEBAART'S ORGELHANDEL.

avonden aangenaam en stichtelijk door te brengen., koope men nu een Amerikaansch Orgel van: lAARTDe Magazijnen zijn rijk voorzien. Op 20 September j.l. waren precies in voorraad 269 stiaks, Groote verscheidenheid in modellen en prijzen, tegen lage doch vaste ppifzem.22 Damrak ...

3 oktober 1897
De Heraut
49 woorden
Koloniale-Werving.

Koloniale-Werving.

HANDGELD ƒ 200. - (twee honderd gulden), bij het aangaan van eene vrijwiDige verbintenis voor ZES jaren, en voor ingelijfden bij de Nationale Militie, met onbepaaBd veir> lof of in werkelïjken dlienst, bij het aangaan van een verbintenis om TWE; E JAREH gedetacheerd te worden naar Oost- ...

3 oktober 1897
De Heraut
85 woorden
P. VAN EIJK.

P. VAN EIJK.

FirmaJT O HUL JST JSTElSILJEtj^mJEUR, < & Co, 1 15—17, Koopen en verkoopen EFFECTEW, diverse LOTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden Zilveren ftSÜKTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIES! en BELEENINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO l/a pCt, onder de ...

3 oktober 1897
De Heraut
49 woorden
Een Rostelijk woord.

Een Rostelijk woord.

Weinig konden we vermoeden dat ons artikel Kentering in de vaderlandsche pers reeds vooraf zou gegaan worden van een zoo kostelijk woord, als Ds. Proosdij, van Leiden, over hetzelfde actueele onderwerp bij Donner te Leiden uitgaf.En toch, nog eer ons artikel de wereld inging, lag het refer ...

3 oktober 1897
De Heraut
1369 woorden
Missionaire quaestie.

Missionaire quaestie.

Op Soemba heeft onlangs een inlandsch Christen, die tot onze gemeenschap behoorde, zijn kind laten doopen door een aan wal gekomen pastoor.Hoe kwam dit? Het lag in een missionaire Doopquaestie, die hoogst belangrijk is, en deswege ook in onzen kring bespreking eischt.Gelijk m ...

3 oktober 1897
De Heraut
959 woorden
De twaalf predikanten.

De twaalf predikanten.

In zake de klacht, dat Ds. Wijers vroeger schreef van wel twaalf predikanten, die gereed stonden, om naar Indië te gaan, onderwijl nu niemand zich aanbood, ontvingen we van dezen broeder, dit, ons dunkt, afdoende schrijven.Hooggeachte Redacteur'.Voor enkele dagen uit Zwitserland ter ...

3 oktober 1897
De Heraut
D. J. B. WIJERS.
729 woorden
van 3