GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

64 resultaten
Filteren
van 7
1899-10-20
Rectorale redes
Evolutie - pagina 12

Evolutie - pagina 12

8mechaniek heel den kosmos, en alle levensproces in dien kosmos, tot in zijn eersten oorsprong te verklaren. Het beginsel door de aanhangers der Evolutie beleden is absolmit. Niet alleen alle natuurkundige studie wordt in haar spoor gedreven, maar Herbert Spencer heeft in zijn Data ook de ...

Rectorale redes
A. Kuyper
334 woorden
Evolutie - pagina 38

Evolutie - pagina 38

M schijnsel staan, dat niet door Selectie kan verklaard worden, i) Met de fossiele wereld staan de Evolutionisten zelven verlegen^ De oogst die dusver werd ingezameld, is vergeleken bij wat zich verwachten liet, zoo bijster schraal. Eer zich de voltooide adelaarswiek uit het eerste bultje ontwikk ...

Rectorale redes
A. Kuyper
341 woorden
Evolutie - pagina 13

Evolutie - pagina 13

9 hand te gaan. Zoo was het toen het Christendom opkwam, zoo was het ook in de dagen der Reformatie. Ditmaal daarentegen wordt het „nieuwe geloof" op de hielen gevolgd door de schim der Decadentie. De verwachting voor een eeuw gekoesterd van »gelijkheid, vrijheid, broederschap" blijkt almeer te b ...

Rectorale redes
A. Kuyper
342 woorden
Evolutie - pagina 28

Evolutie - pagina 28

24werkingen, ja tot met de golvingen en trillingen van den ether te vergelijken. Ten slotte spraken gezaghebbende schrijvers nu reeds van een „Protistenseele", schiepen op hun wijs een cellulair-psychologie, en kenden zelfs aan de plastidule de functie van het geheugen toe. Aldus werd het ...

Rectorale redes
A. Kuyper
348 woorden
Evolutie - pagina 14

Evolutie - pagina 14

lOwil zelfs menig jurist niet meer hooren. In Frankrijk heeft een proces, aan dat van Jean Calas niet ongelijk, de wereld door zijn rechtskrenking verbaasd. In Servië bestond men nóg brutaler rechtsschandaal. Schier allerwegen gevoelt men en spreekt het uit, hoe de parlementaire glorie tan ...

Rectorale redes
A. Kuyper
350 woorden
Evolutie - pagina 39

Evolutie - pagina 39

35 houden de kundigste bacteriologen staande, dat de afleiding van de species uit één grondtype ondenkbaar is. Maar juist daarom kan de Evolutieleer aan de kunstteelt geen steun hoegenaamd ontleenen. Immers wat zij beweert is met, dat het soort binnen eigen kring, maar dat het ééne soort in het a ...

Rectorale redes
A. Kuyper
350 woorden
Evolutie - pagina 15

Evolutie - pagina 15

IIhet proces doorzettend, dank zij nieuwe struggle for life van dien lagen mensch tot den »Uebermensch", en straks tot nóg hooger wezensvorm moet doordringen. Het is diezelfde strijd die, van het sociale op het nationale leven overgebracht, de sterkere volkeren opzweept, om aan het lagere ...

Rectorale redes
A. Kuyper
350 woorden
Evolutie - pagina 29

Evolutie - pagina 29

25was geëerd, werd nu omgezet in genetischen samenhang. Symboliek berust op dualisme, de mechanische theorie rustte niet eer ze in haar monisme ook die symbolische tweeheid te boven was gekomen, en langs één nooit afgebroken scala de hoogste bewustzijnsuiting van den menschelijken geest ui ...

Rectorale redes
A. Kuyper
347 woorden
Evolutie - pagina 16

Evolutie - pagina 16

12fessioneele vastigheden ondermijnd, maar de Moderne theologen bleven voor het minst nog idealisten, die voor Jezus' ethisch machtwoord eerbied toonden. Het Pantheïsme dat al spoedig bij hen insloop, brak wel de transcendente tinne des tempels weg, maar zocht toch aan de mystieke immanent ...

Rectorale redes
A. Kuyper
352 woorden
Evolutie - pagina 40

Evolutie - pagina 40

36 fiasco uitgeloopên, zoodat n o g aldoor het fundament aan heel den bouw ontbreken blijft. En hoe bitter dit bankroet aan onze Evolutionisten valt, merkt ge nooit beter, dan als ge Dr. Haeckel, in zijn opwinding, roemen hoort, hoe de synthetische chemie er dan toch in geslaagd is, in 1828 „uit ...

Rectorale redes
A. Kuyper
324 woorden
van 7