Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

130 resultaten
Filteren
van 13
Schuld en straf - pagina 130

Schuld en straf - pagina 130

...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
1 woorden
Schuld en straf - pagina 129

Schuld en straf - pagina 129

w :o I o •o: o. o • o' •>i:u • •*»:u : U ;lBIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT3 0000 00734 3332 ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
13 woorden
Schuld en straf - pagina 128

Schuld en straf - pagina 128

...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
1 woorden
Schuld en straf - pagina 127

Schuld en straf - pagina 127

...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
1 woorden
Schuld en straf - pagina 126

Schuld en straf - pagina 126

120 392) M a t t h . V I I I : 12; X I I I : 42 en 50; X X I I : 13; XXIV : 5 1 ; X X X : 30. Lukas X V I : 19 en volgg.. 393) Galaten I I I : 10. 394) Colossensen I I I : 25, 395) 1 Thessalonicensen I I : 6. 396) T. a. p., bl. 333/34. Hij maakt ook omtrent het leeren kennen van den misdadiger de ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
135 woorden
Schuld en straf - pagina 125

Schuld en straf - pagina 125

119 368) T. a. p., bl. 59. 369) T. a. p., bl. 109. 370) De Gzds (April 1900), bl. 57. 371) T. V. S., dl. X, bl. 25. De cursiveering is door mij gedaan. In gelijken trant liet Mr. Simons zich uit in De Gids (April 1900), bl. 73, waar hij van hen, die als hij de straf beschouwen als een middel, dat ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
339 woorden
Schuld en straf - pagina 124

Schuld en straf - pagina 124

118 niemals mit Sicherheit vorausbestimmen laszt, wird fernère BeObachtung und erneute Untersuchung durch die Experten unumganglich sein. Davon wird es dann abhangen, ob und wann endlich von maszgehender Instanz das Schluszurtheil dahin ergeht, der sVerbrecher" sie als geheilt zu entlassen, oder ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
361 woorden
Schuld en straf - pagina 123

Schuld en straf - pagina 123

117 Minzloff in vieren. Ferri heeft eene vijfledige groepeering, volgens hem door de overgroote meerderheid der Italiaansche positivisten aangenomen, en waarmee ook Dr. Wijnaendts Francken instemt {T.v.S., dl. XII, bl. 365): gelegenheidsmisdadigers; misdadigers uit hartstocht, krankzinnige misdad ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
384 woorden
Schuld en straf - pagina 122

Schuld en straf - pagina 122

116 337) T. a.p., bl. 14. 338) MM., dl. V, bl. 346. 339) Z., dl. XII, bl. 17. Hij komt, blz. 14/15, op tegen de bewering van Ashrott, dat de wet niet uitdrukkelijk zegt, welk doel de straf beoogt, en daarom zonder bezwaar daarbij de denkbeelden van afschrikking en verbetering verwezenlijkt kunnen ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
357 woorden
Schuld en straf - pagina 121

Schuld en straf - pagina 121

115 daar het niet-gepleegd hebben neerkomt op het niet-bekend geworden zijn van eenige strafbare daad. Terwijl Bühler (Die Verjahrung im Strafrecht mit bes. Berüchsichtigung der schweiz. Straf gesetze (1893), bl. 34/35) en Aug {Die Verjahrung der Strafverfolgung (1900), bl. 10) er nog op wijzen, ...

20 oktober 1900
Rectorale redes
D.P.D. Fabius
374 woorden
van 13