GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1903-04-19
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Schoondijke, P. A. Sietsema cand. te Middelstum. — Oudewater, J. H. Donner, te Nieuweniedorp — Schoonhoven B c. a., W. Ver hoef Nz., te Berkel en Rodenrijs. — Duurswoude, T. Algera, cand. te Kampen.AANGENOMEN; Beverwijk, Krame ...

De Heraut
199 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

sche Hypotheekbank voor Redi€S evestigd te €iROMIM€tEM.Commissarissen: PROF. MR. D. P. D. FABIUS, J. H. DE WAAL MALEFIJT, A. W. SCHIPPERS, JHR. H. A. WTTEWAALL V-A.N STOETWEGEN, H. LUIKING, MR. P. DIELEMAN, E. G. WENTINK.Raad van Toezicht: J. BOUWES, JOHS. TERPSTRA, MR. H. VA ...

De Heraut
127 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

VereeDiglng ter bevordermg van Gliristelijke Lectuur.Aan de leden der Vereeniging voor 10O3 ia verzonden: Prof. G. WEITBRECHT, Hel €Iirli§lel||k HnweiiiliEEN- BOEK. VOOH HET JHTJISGEZIJST.Naar het JBoogduitach, De leden deier Vereeniging die jaarlijks / 5 ...

De Heraut
119 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije UniversiteitIn dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributlën; Door den heer J. H. Slothouber te Zetten: uit Heteren en Homoet / 13, uit Randwijk ƒ 10.50, uit Zetten en Andelst / 31 50, samen / 55; door den heer G. de Lugt te Scheveningen / 50; van den heer P. B. te A. f 1.50. ...

De Heraut
115 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Onder vriendelijke dankbetuiging aan zoovele geabonneerden die ons de verschuldigde abonitementsgelden over lut af geloof en kwartaal reeds toezonden, 7temen wij de vrijheid, hen, die dit nog niet deden, beleefd te verzoeken zulks alsnog uiter-Ijjk €len aOsten dezer te doen en hun postivissel te ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
93 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER,

HÖMOEÖPATHISCHE iPÖTHEEÏvan ALe^^RT SSOMMffilR, Singel, hoek Heiligenweg, Voor ASTHMALIJDERS beproefd speciaal middel a f i.-—. Nieuwe vinding!Haaruitval en vroegtijdig grijs worden. Arnica haarolie per flacon / 1.20.Hensels Tonicum, per flacon ƒ 1.20, het beste middel ...

De Heraut
53 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

VERSOHEJSTEN-: DE €}E9IEi]MIJ] €}ltilTlEDOORDr. A. KUYPEtste DEBIü. (Het geschiedkundig gedeelte.)De deelen II en III volgen waarschijnlijk beide in dit jaar.Men teekent in uitsluitend voor het geheele werk.i*rijs ƒ ir.ro.Stempelbanden worde ...

De Heraut
51 woorden
C. C. BENDER,

C. C. BENDER,

................................................ 4Meerdere groote kerkorgels, zoowel pijp orgels, Vocalions als orgels met zuig- ^ systeem met 2 en 3 klavieren, vrij pedaal, worden voor billijken prijs aangeboden. Uitstekende gelegenheid voor gemeentendie over het aanschaffen of rui ...

De Heraut
47 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. VU EUK & ZOO, » Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONQATIÊN en BELEE­ NINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
36 woorden
E. DE BOER,

E. DE BOER,

OF: en getuige tegen dit geslacht, naar Matth. 12 : 42, DOORE. nm BOER, Ouderling te Zwartsluis.34 bladzyden. . . 30 Cent. Zeer geschikt voor Jongelings-vereenigingen.Alom te bekomen, alsmede bij den Uitgever ALSMAN, te Kampea. ...

De Heraut
30 woorden
van 3