GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1903-04-19
De Heraut
Het leven van Calvijn.

Het leven van Calvijn.

Het tweede deel van het leven van Calvijn, door Prof. Doumergue geschreven, zag thans het licht, en we haasten ons ook nu weer onze hulde aan den schrijver te brengen, die in zoo keurigen vorm de vrucht van de meest nauwgezette studie ons aanbiedt en ons inleidt in het leven van Calvijn, zooals g ...

De Heraut
584 woorden
„Aan mien is de arm des Heeren geopenbaard.”

„Aan mien is de arm des Heeren geopenbaard.”

Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heeren geopenbaard? Jesaia 53 : I. Er is geen gedachte, die ons beslister boven de macht van het stof, en dus ook boven de verleiding der zinnen verheft, dan de belijdenis, dat God een geest is; een belijd ...

De Heraut
1671 woorden
Eene roepstem uit Solo, die de Zending onzer Kerken rechtstreeks aangaat.

Eene roepstem uit Solo, die de Zending onzer Kerken rechtstreeks aangaat.

Gelijk men weet, hebben onze Kerken, sedert hare Generale Synode van Middelburg in 1896, als regel aangenomen, de betrekkelijk kleine kracht, die zij voor de Zending kunnen in dienst stellen, niet over heel Midden-Java te verdeden, maar aldaar op een kleiner arbeidsveld te concentreeren. En in ov ...

De Heraut
W. D. VAN NISTEN
President.
F. TH. VAN SUCHTELEN
Secretaris.
F. L. RUTGERS.
2353 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Gouda. De vergadering der Classe Gouda zal D.V. gehouden worden op Dinsdag 5 Mei 1903 des voormiddags 9 ure in de Noorderkerk te Gouda. Punten voor het Agendum voor of op 14 April in te zenden aan den eerst ondergeteekende. Namens den raad der roepende Kerk ...

De Heraut
JOH. S. LANGEN
praescs. P. D. MuYLwijK
scriba.
H. J. FLIPSE
scriba.
A. A. VAN OPSTAL
praeses.
M. NOORDTZIJ
secretaris.
Ds. J. MEIJER JR.
h. t. scriba.
770 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Schoondijke, P. A. Sietsema cand. te Middelstum. — Oudewater, J. H. Donner, te Nieuweniedorp — Schoonhoven B c. a., W. Ver hoef Nz., te Berkel en Rodenrijs. — Duurswoude, T. Algera, cand. te Kampen.AANGENOMEN; Beverwijk, Krame ...

De Heraut
199 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden zijner innig geliefde Echtgenoote, betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank. Ds. R. VAN GIFFEN en Kinderen.Aalst, 9 April 1903. ...

De Heraut
27 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN BEZOEK. XIX. Nu kwam de beurt aan Nieuwentijd om zijn geschiedenis te vertellen, en te verhalen hoe de Heere God hem uit de duisternis des ongeloofs, gebracht had tot het wonderbaar licht der waarheid. Hij deed het zonder zelfver ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1220 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Fr. A. van Kerkhoff heeft in Be 'lijd een niet onbelangrijk artikel geschreven over de dieper l'ggende oorzaken van het ongeloof en den revolutiegeest, die zich al meer van onze werklieden meester maakt.Aanleiding daartoe gaf hem een adres, dat door den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te ...

De Heraut
1684 woorden
L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & C%Commissionairs In Effecten, WESTEEMAEKT ïfo. 21 ...

De Heraut
9 woorden
Van ’s Heeren Ordinantiën.

Van ’s Heeren Ordinantiën.

LXIX. DERDEREEKS. ’s Heeren ordinantiën In de natuur. TWEEDE DEEL. V. Gods wagenen zijn tweemaal tienduizend, de duiz ...

De Heraut
3378 woorden
van 3