GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

28 resultaten
Filteren
van 3
1903-04-19
De Heraut
L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & C%Commissionairs In Effecten, WESTEEMAEKT ïfo. 21 ...

De Heraut
9 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Boek- en Courantdrukkerij: DE ROEVER KRÖBER A BAKBI.S, Amstsrdam. ...

De Heraut
11 woorden
Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

iitertacbe Maatscliaiij ran LeTensTerzeleriiig, gevestigd teAmsterdam, Keizersgracht 547--549, sluit alle Sapitaals-verzekeriogen, Weduwe-pensioenen, Lijfrenten, enz. ...

De Heraut
14 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

m JEZUS ONTSLAPEN.PrijsAmsterdam. Pretoria.]MEÏ> ITjk.TIE: ]XvanDr. ü. KrrPEill.f1, 90; in f raaien steynpelhand ƒ S.4o.BOEKHAlVDfiL.VOORHEENHÖVEKER & WORMSER. ...

De Heraut
21 woorden
BREEBAART’s

BREEBAART’s

Bes! adr@s voor Orgelsvan de eenvoucLigste tot de! meest luxe soorten, in stijl\ en houtsooft naav verkiezing: Vraag Catalogus, BREEBMRT'sDAMRAK 22, AMSTERDAM. ...

De Heraut
22 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele blijken van deelneming ondervonden bij het overlijden onzer innig geliefde Moeder betuigen wij omen hartelijken dank. E. VOS. H. VOS.Veendam, April 1903. ...

De Heraut
25 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden zijner innig geliefde Echtgenoote, betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank. Ds. R. VAN GIFFEN en Kinderen.Aalst, 9 April 1903. ...

De Heraut
27 woorden
E. DE BOER,

E. DE BOER,

OF: en getuige tegen dit geslacht, naar Matth. 12 : 42, DOORE. nm BOER, Ouderling te Zwartsluis.34 bladzyden. . . 30 Cent. Zeer geschikt voor Jongelings-vereenigingen.Alom te bekomen, alsmede bij den Uitgever ALSMAN, te Kampea. ...

De Heraut
30 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

TROOST MIJN VOLK.JESAJA's TROOSTBOEKonderd(lesaja XL tot IXVI).INSohriftoverdenklngenDOORDienaar des Woords te Amsterdam.DSEL I en II.rijs compleet 13.80. Oebosden in pracUbaad f 4.80Amsterdam.Pretoria.BOBKHASiDKL ...

De Heraut
30 woorden
Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wed. P. VAN EIJK & ZONEN,

Wei P. VU EUK & ZOO, » Koopen en verkoopen EFFECTEN en vreemde COUPONS. Wisselen Gouden en Zilveren MUNTEN en vreemde BANKNOTEN. Sluiten PROLONQATIÊN en BELEE­ NINGEN. Nemen gelden k DEPOSITO tot dagelijks vast te stellen rentekoers. ...

De Heraut
36 woorden
van 3