GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1907-05-19
De Heraut
Genadeverbond en zelfonderzoek.

Genadeverbond en zelfonderzoek.

XXIX. Dat we op de heiligheid van het Genadeerbond zoo sterken nadruk leggen, is, mdat daaraan de realiteit van het Genadeerbond hangt.Wat we daarmede bedoelen zal thans uidelijk zijn.Zoodra de Kerk op haar eigen terrein, v n daarvoor is ze alleen aan ...

19 mei 1907
De Heraut
1317 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ds. Gispen schrijft in de Bazuin over het jaarlijks weerkeerend Meifeest der socialisten; Op den eersten Mei van elk jaar wordt tegenwoordig, onder de beschaafde volken, het Meifeest, of het feest van den arbeid, gevierd. Die feestviering bestaat hoofdzakelijk in het houden van rede voerin ...

19 mei 1907
De Heraut
1316 woorden
„Diezelbe geest getuigt met onzen Geest”.

„Diezelbe geest getuigt met onzen Geest”.

Diezelve Geest getuigt met onzen geest. Rom. VIII : i6. Er is een geleid worden door den Heiligen Geest, waarvan men zelf niets merkt. Er is een ander geleid worden docr den Heiligen Geest, waarvan men eerst later iets besj)eurt. Er is een geleid worden door den He ...

19 mei 1907
De Heraut
1628 woorden
30-jarige Echtvereeniging

30-jarige Echtvereeniging

VANH. F. VAN DER MEERENA. J. ZUIDEMA.Hunne dankbare KinderenFR. VAN DER MEER.T. G. VAN DER MEER— Dr. Compagnie.VISSER J. H. VAN DER MEER. Weesp. J. VAN DER MEER.Tietjerk, 17 Mei 1907 ...

19 mei 1907
De Heraut
31 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden werden wij verblijd door de voorspoedige geboorte van eene welgeschapenDOCHTER. D. P. OBERMAN. E. F. OBERMAN—TuiNiNGA.Bij Dokkum, 15 Mei 1907. ...

19 mei 1907
De Heraut
21 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in de hope des eeuwigen levens, na eene kortstondige, doch hevige ziekte onze lieve Man, teerbeminde Vader, Zoon, Broeder en ZwagerDs. STEPHANUS VOSin den ouderdom van ruim 43 jaren.Wed. G. A. VOS—SELLE, en Kinderen.W. VOS.1., ...

19 mei 1907
De Heraut
53 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Eene poging tot oplossing der schoolquaestie. Motie voor scheiding van kerk en staat. Een woord van de Christian.Een nieuwe poging is door het Engelsche ministerie in het werk gesteld om de schoolquaestie tot oplossing te brengen. Een wet werd voorgesteld of liever een enkele par ...

19 mei 1907
De Heraut
1944 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Mede namens mijne familie betuig ik bij dezen mijn dank voor de blijken van hartelijke deelneming, ondervonden bij het overlijden van mijnen dierbaren Vader.H. M. WATELER Jr.Meppel, Mei 1907. ...

19 mei 1907
De Heraut
29 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Hoogeveen, R. Zijlstra, te Driesum. — Mildam, K. O. Knotnerus, te Zuidbroek. BEDANKT : Leksmond, H. Buitenhuis, te Vreeswijk. — Schoonhoven A, A. van Andel, te Heerenveen. — Heemse A, R. Hamming, te Schoonebeek. — Mijdrecht, D. Hoje ...

19 mei 1907
De Heraut
162 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Christelijke Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders. PSYCHIATRISCHE LEERSTOEL EN KLINIEK.Zooals de lezers allicht vernomen hebben, heeft de Alg. Verg. der Vereen, tot Chr. verz. van Krankzinnigen 11 ...

19 mei 1907
De Heraut
L. LINDEBOOM.
584 woorden
van 4