GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1908-09-13
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: De Bildt, R. Smeding, te IJsselmonde. — Zevenhoven, L. P. Krijger, cand. a/d. V. U. — lerseke, A. van Dijk, te Oudewater. — Aalsmeer, T. J. Hagen, te Ridderkerk. — Garrelsweer, R. W. Huizing, te Koudekerk (Z.-H.). — Nieuwendam, K. Ou ...

De Heraut
191 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

'T KWAM TE PAS. Bij de Joden was het oudtijds gewoonte, dat de geleerden en leeraars des volks steeds een of ander handwerk moesten kennen, ten einde zoo noodig daarmede in hun onderhoud te kunnen voorzien. Zoo lezen we van Paulus, die ook tot de gestudeerden behoo ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1038 woorden
„Net gemeen geloof.”

„Net gemeen geloof.”

Namelijk zijn woord, door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onzen Zaligmaker; aan Titus, mijnen rechtgeaarden zoon naar het gemeen geloof. Titus 1:3, Het geloof is het persoonlijkste in ons geestesleven, en toch van den anderen kant is niets zoo zeer als juist ons ...

De Heraut
1517 woorden
Studentencorps aan de Vrije Universiteit.

Studentencorps aan de Vrije Universiteit.

ht t.Rector, aan Studentencorps de Trije Dniversiteit.Namens den Senaat van het Studentencorps aan de V. U. maakt ondergeteekende bekend, dat er voor hen, die lid wenschen teorden van genoemd Corps, gelegenheid bestaat om als zoodanig te wordm inge chreven op Wo ...

De Heraut
86 woorden
G.A.GOLDSCHMEDING

G.A.GOLDSCHMEDING

Het ORGEL is een bnisvriend bij nitnemendbeid.stelt ge prjjs op een deugdelijk Orgel, waarvan ge jarenlang genoegen hebben wilt, dan raden w^ u kennis te maken met onze instrumenten, die in veelheid van modellen en prijzen verkrijgbaar zijn. CATALOGDS op aanvrage G8ATIS.Beleefde noo ...

De Heraut
56 woorden
koninklijken Hollandschen Lloyd

koninklijken Hollandschen Lloyd

NAAR ZUID-AMERIKAmet de stoomschepen van den Koninklijken Hollandsclien Lloyd. Eerstvolgende vertrekdagen voor Passagiersvan Amsterdam naar Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos-Ayres: s.s. „Zaanland" S.S. „Bijnland" s.s. „Amstelland"oor nadere inlichtingen wend ...

De Heraut
46 woorden
EISMA & Co’S Bank.

EISMA & Co’S Bank.

...

De Heraut
0 woorden
studieboeken Handelsonderwijs

studieboeken Handelsonderwijs

Boekhandel W. TEA HAVE, T/h HÖVEKERS BOEKH& HDEL, Kal verstraat 154, AMSTERDAM.Studieboeken HandelsoDderwijs. -: - SCHOOLBOEKEN. •: -_ _ Betalingen worden desgewenscht gemakkelijk geregeld.SDcml aires voor goefie imlïïtClr. lectnnr. ...

De Heraut
31 woorden
STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ Rotterdamsche Lloyd.

STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ Rotterdamsche Lloyd.

AmsterdamW. KIBCHNEB, STOOMVAART-MAATSCHAPPyBotterdamsGhe Lloyd.Maildienst tussoben Ftotterdazu en Ned.-Indië.In Terblndlng met de diensten derKoninklijke Paketvaart-Maatschapplj, I-sa*§I•°a a^»o ...

De Heraut
71 woorden
J.M.HOPMAJr

J.M.HOPMAJr

LAHOPHilr.Oude Ebbingestraat 45, Telephoonno. 1132, GUftoivirvG-Eirv.CliinirpclinDslriieDieD, SpecialiteitToorOriliopeÉ(Hessing's Corsets)en Apparaten voor Verlammingen en Vergroeiingen, Kunstledematen, Breul(banden, Buil< gordeis, Brillen en Lorgnets, ...

De Heraut
35 woorden
van 4