GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

31 resultaten
Filteren
van 4
1908-09-13
De Heraut
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De Synode der Duitsche Broedergemeente.Toen schrijver dezes eenige weken geleden te Zeist een zendingssamenkomst bijwoonde, hoorde hij daar met veel genoegen den heer Weisz mede het woord voeren. Deze merkte daaibij op, dat toen op het laatst van de 18e eeuw het rationalisme d ...

De Heraut
1125 woorden
bekwame Keukenmeid

bekwame Keukenmeid

AMSTERDAM.Mevrouw VAN BIJSTERVELD te Lunteren bij Ede (Gelderland) vraagt tegen I November eenebekwame Keukenmeid, van goede getuigen voorzien. ...

De Heraut
19 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEI8Z & C.Gommissionairs in Effecten, WESTERMARKT No. 21 ...

De Heraut
10 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Buiten staat de vele gelukwenscheu, die hij van particuliere personen en vereenigingen bij zijn benoeming tot Minister van Staat ontving persoonlijk te beantwoorden, zij het ondergeteekende geoorloofd hiermede openlijk zijn dank voor deze blijken van sympathie te betuigen. KUYPER.Den Haag, ...

De Heraut
42 woorden
KERKORGEL

KERKORGEL

...

De Heraut
0 woorden
Leestafel.

Leestafel.

L. E. Onder de Republiek. Amsterdam, VAN HoLKEMA EN WARENDOIIF, rgo; .DÜ3 de titel van het tweede werk van L. E. de schrijfster, wier eerste: Silhouetten reeds vroeger door mij in dit blad is besproken.Ook nu liggen weer de verschijning van het boek en mijn bespreking in tijd langer ...

De Heraut
1927 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit, De lessen voor den nieUWenCUrsuszullen zoo de Heere wil geopend worden, Woensdag 16 September a. s., desnamiddags te 3 ure met een toespraak van den pro rector Pi of Mr D. P. D PABIUSVoor de inschrijvmg als student zal gelegenbe ...

De Heraut
53 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Te Bazel is het «Diakonenhuis» opgeheven, üc predikant Löw, tot hiertoe huisvader dier stichting, meldt hierover het volgende: »In Maart van dit jaar deed het comité een nieuwe (laatste) oproeping aan Christelijk gezinde jongelingen, om hen uit te noodigen diakoon te worden. Ook zag met hetzelfde ...

De Heraut
WINCKEL.
280 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie), KOOTWIJKS SCHOLEN. Mogen wij onze vrienden weder eens aan onze vele behoeften herinneren? Het schijnt, dat men tegenwoordig onze scholen en de vele zorgen die ons drukken, geheel vergeetDe scholen breiden ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
D. HULLEMAN.
119 woorden
Pro Hege.

Pro Hege.

DERDE REEKS. (Tweede gedeelte), Christus Koningschap en de Kerk. I. Want één brood is het, zoo lijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen ééns broods deelachtig zijn. I Cor. lo : 17. Op den vo ...

De Heraut
3262 woorden
van 4