GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
1909-05-02
De Heraut
Ook in de kringen

Ook in de kringen

Ook in de kringen der modernen wordt allengs de overtuiging levendig, dat men met de Openbare School bedrogen is uitgekomen. Aanvankelijk mochten de vrijzinnigen, toen de openbare school desecteschool van het modernisme beloofde te worden, haar met gejuich hebben begroet, maar allengs zijn de oog ...

2 mei 1909
De Heraut
671 woorden
In Pniël heeft de

In Pniël heeft de

In Pniël heeft de bekende Utrechtsche predikant Dr. J. H. Gunning J.Hsn. op de hem pittige wijze een philippica geschre ven tegen de wijze van collecteeren, die nog steeds in os ze Kerken in zwang is.Ge lacht onwillekeurig bij de „natuurgetrouwe" teekening, hoe het in een volle kerkbeurt t ...

2 mei 1909
De Heraut
1057 woorden
Toen het Ministerie-Kuyper

Toen het Ministerie-Kuyper

Amsterdam, 30 April 1909; Toen iiet Ministerie-Kuyper zrjn novelie op de Haoger onderwijswet indiende, werd daarbij evenzeer gezorgd voor de Bijzondere Universiteiten, doordat de door haar verleende graden officieel erkend werden, als voor de oprichting van bijzondere leerstoelen aan de Op ...

2 mei 1909
De Heraut
1338 woorden
„Een nieuw schepsel.”

„Een nieuw schepsel.”

Zoo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden. 3 Cor. 5 : 17. Er zijn, ook in ons Christenland, tal van menschen, die er niets van gelooven dat de Heere ten derden dage uit de dooden is ...

2 mei 1909
De Heraut
1647 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Het bestuur neemt de vrijheid de vrienden van het Christelijk onderwijs op de behoefte, die onze scholen aan steun hebben, te wijzen. Vooral in dezen tijd sijn de zorgen zwaar en groot.De school te Kootwijkerbroek telt nu reeds 184 leerlingen, zoodat met den bouw van een vierde lokaal niet ...

2 mei 1909
De Heraut
Ds.J. H. HOUTZAGERS
D. HULLEMAN
87 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

Ver be te'ring. In het ingezonden stuk xijn de vorige week enkele fouten ingeslopen, die verbetering eischen.De naam van den schrijver is niet W. H., maar H. J. L. v. Haselen. En dan moet in P den 9: n regel van onderen voor zijn door, en in den ^tn regel van onderen leze men voor o kuren: ...

2 mei 1909
De Heraut
58 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Den 4den Mei a. s. hopen onze geachte Oom en TanteSO-jarigeD. V. D. VORM KLï. ENC. KLOOTWIJK, HUNNEEohtvirsenigingTE HERDENKEN.Hunne dankbare Neven tn Nichten, H. KLOOTWIJKIJselmonde, 28 April 1909.en familie. ...

2 mei 1909
De Heraut
29 woorden
Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Opperdoes, G. de Jager, te Bruinisse. — Bergentheim, G. Goris, te De Krlm. — De Leek (Gron.), J. Brinkman, , te Beilen. — Drogeham (b), H. Schoemakers, te HoUandscheveld.BEDANKT : Oldekerk, F. H. Boersma, te Wirdum. - Hoek, A ...

2 mei 1909
De Heraut
141 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in haar Heer en Heiiand onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, AAFJE REMMELTS, Wed. van den Heer F. STOKEK, in den ouderdom van ruim 72 jaar. L. STOKER. J. M. STOKER. J. STOKER J. M. STOKER—HUMMELEN.M. BERTRAM—STOKER. P. P. BERTRAM. H. G. HUMMELEN—STOKER G. F. ...

2 mei 1909
De Heraut
54 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Zoo de Heere wil en zij leven hopen onïe geliefde OudersDIRK FREDERIK EUGSTER EN ANNA MARIA RENSING, den 3osn April a.s. den dag te herdenken waarop zijvóór Ö^ jaarin den Echt werden verbonden. ^Dat ze nog lang ge^paatd mogen blijven is de wensch van Hunne dankbare Kin ...

2 mei 1909
De Heraut
55 woorden
van 4