GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1910-06-26
De Heraut
Boekverkooping

Boekverkooping

BoekverkoopingDoor mij zullen in September a, s.publiek worden verkochtde Bibliothekenvan wijlen de WelEerw.Z.Gel. HeerenDs. L. V. d. VALK te Oosterbeek, Ds. A. NAWiJN te Oosterbierum, Ds. J. H. SITTON te Heerjansdam, en vanDs. A. DEL ...

De Heraut
74 woorden
VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG.

VEHËENIÖING VOOR flOOUER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN ORONDSLAG.PROGRAMVOOR DEDertigste Jaar[ijl(sciie Samenl(omst, te liouden te IRotterdaui, 6 en H Juli 1910.., I.Op Woensdag, 6 Juli, des avonds te 7I/2 uur, zal een Ure des Gebeds worden ge ...

De Heraut
348 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

s^^m—ïjySSEr.*- \ '\ •\f< •••'-- tfIl JJLEITEksVISIU^EKERINGlde Nederlanden ^ 1845BRANB • -JXrBBiiLhB, lCAPITAif%„; ^^.^» , f », 0Ö0.000, 00-^^^^--^^sêf' -^-> > «^*^^5giv, ^ ...

De Heraut
22 woorden
INDIE.

INDIE.

Ondergeteekende verzoekt vriendelijk doch dringend, wanneer iemand van Gereformeerdenhuize naar Indië vertrekt, opgave te mogen ontvangen, ai is het per briefkaart, van naam en stoomschip.D. J. B. WIJERS.Kwitang (Weltevreden). ...

De Heraut
31 woorden
Vragenboekje op de Leerplichtwet

Vragenboekje op de Leerplichtwet

R. C. TEEWEIJCK, Trapilioeldo 09 De LooniiliMten dienste van ouders, onderwijzers, enzAmsterdam.Prijsf O.SB.W. KIBGHREB, ...

De Heraut
16 woorden
Chr. School te Twijzel.

Chr. School te Twijzel.

Chr. School te Twijzel.Zooals bekend is, moet het Bestuur der Chr. School te Twijzel het 35 lokaal bouwen, daar het aantal leerlingen van 50 tot 100 gestegen is en D. V. nog verder stijgen zal. Ongeveer / 2000 is daartoe noodig. Behalve de bonboekjes hebben we ± /90 ontvangen. Van waar dat ...

De Heraut
279 woorden
Dr. A. KUYPER's

Dr. A. KUYPER's

Nieuwe uitgave van J. H. K.OK. te Blampen: Dr. A. etoeahooj^eKUYFEE's Volksuitgaven.In een serie van 6 deeltn ht 0.00 ingenaaid. I en t 0.00 gehonó-en.Herhaalde malen en van verschillende zijden is er jaren lang aangedrongen op een ZEER t GOEDKOOPS UITGA VE van ...

De Heraut
261 woorden
Spaarbank

Spaarbank

NpaarbaukVOORDEStad ^iiJW[STI£JI^I> .ilL]M[.De zittingen worden gehoudentot Inbreng en Terugbetaling: In het Hoofdbureau, Singel No. 546 bij de Vijzelstraat: ELKEN WERKDAG des morgens van hall 10 tot half I uur en des avonds van half 7 tot half 9 uur. ...

De Heraut
128 woorden
Lezers van Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Lezers van Dag- en Weekbladen IN DE Spoorwegwagens

Lezers vanDag- en Weekbladenrsi DBSpoorwegwagenswerpt Uwe Couranten, na ze gelezentehebben, in de bussen voor deZiekenhuizen op de Perrons van deSpoorwegstations aanwezig; daarmedeverricht gij een nuttig werlc.Laat ze vooral ni ...

De Heraut
43 woorden
van 3