GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
1910-06-26
De Heraut
„Mijn God, wij, Israël, kennen U.”

„Mijn God, wij, Israël, kennen U.”

Dan zullen zij tot Mij roepen: ijn God, wij Israël, kennen U. Hoséa 8 : 12.Zelf verhaalde Faulus op den Areopagus, hoe hij, bij het wandelen door Athene's straten, vreemd had opgezien, toen hij op zij van den weg een altaar zag, waarop stond: „Aan den onbekenden God gewijd". Een Heidensch ...

De Heraut
1679 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Aan de Kerkeraden in Zaid-Holland (Zuidelijk gedeelte.)De particuliete Synode heeft besloten, dat deputaten naar art. 11 en 13, het fioantieele stuk, u toegezonden, per circulaire zullen toelichten, om het in de Synode van 1911 te behandelen. Gij wordt dus verzocht het u reeds toegezonden ...

De Heraut
M. H. K. MOL
A. WILDEBOER
L. G. GORIS
822 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van verscliillende zyden verzoekt men ons, den termijn van inteekening op de premie-exemplaren in boekformaat van deze artikelenreeks, te verlengen. Wilj besloten daarom de gelegenheid tot inteekening te blijven openstellentot 15 Juli 1910, Ook vroeg men een inteekenbilj ...

De Heraut
„De Heraut”.
206 woorden
Reeds uit practisch oogpunt verdient

Reeds uit practisch oogpunt verdient

Amsterdam, 24 yuni 1910.Reeds uit practisch oogpunt verdient het voorstel van Dr. van Lonkhuijzen dus geen aanbeveling. Noch Staatssubsidie noch een s Algemeen fonds zal afdoende verbetering brengen. Het voorbeeld der Hervormde e Kerk toont dit. En te verwonderen behoeft dit niet. Hulp van ...

De Heraut
2352 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Ontkerstening der massa. Uit Baden.De redactie van de Fost, het Berlijnsche hoofdorgaan der Rijkspartij, schreef een lang artikel, waarin over het onkerkelijk worden van het volk gehandeld wordt. Zij schreef: „Er is niet meer aan te twijfelen, wij staan voor het feit dat de br ...

De Heraut
WINCKEL.
542 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. POSTMUS. OUD-MOLLAND EN DE REVOLUTIE. Nieuwe Studiën en Schetsen. Met Portretten et) Illustratiën. Kimpen — J. H, Kok — 1910. Een lijvig boek van niet minder dan 436 bladzijden, dat met zijn kloeke letter op zwaar papier, met zijn gulden stempels op blauwen band, een indruk van voornaamheid ma ...

De Heraut
1027 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep in de hope des eeuwigen levens, mijne innig geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgdragende Moeder LEVINA NOTEBOOM—VAN SPLUNDER, in den ouderdom van 42 jiren.W. J. NOTEBOOM. Utrecht, 17 Juni 1910.Oudkerkhof 9. ...

De Heraut
32 woorden
Vereenigingsleden.

Vereenigingsleden.

„VACANTIE BUITEN". Als in het voorjaar, reeds lang vóór de zomervacanties beginnen, het weer mooi is, worden haast in alle kringen voor de komende maanden plannen gemaakt. Ieder voor zich rekent uit, waarheen hij zal gaan, hoe lang hij uit zal kunnen blijven, hoeve ...

De Heraut
986 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Weer een tweetal vragen doet H. te R.De eerste luidt: Men hoort wel eens zeggen: Klaar is Kees; waarom wordt hier juist Kees genoemd? Hierop is te antwoorden dat Kees hier in 't algemeen een mensch kan aanduiden, gelijk bijv. dikwi ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
984 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Geldermalsen, S. Kamper, te Haast recht. — Huuen, J. P. Visscher, te Kockengen. — Langerak bez. de Lek, G. de Jager, te Bruinisse, — Pooriugaal, O. N. Oosterhoff, te Westerbork (Dr.). — Kooten (Fr.), W. F.Geerds, teSchouwerzijl. — Ru ...

De Heraut
379 woorden
van 3