GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1911-04-02
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

...

De Heraut
0 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GEBOREk: WILLEM Zoon vanENGBERT, P. L. BOS.P. POS—OFFRINGA.Dokkum, 25 Maart 1911. ...

De Heraut
12 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDINGVAKnOESSTRAAT I-Hl. ^EI2ERSGRACHT 30I- I AMSTERDAM. 3O3-305.|PIANO'S m m ORGELSNIEUW IHAGAZIJN: ütrechtschestraat 119.Tram 5 7 10 11. Tel. 7739. ...

De Heraut
17 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERINGde Nederlanden van i845BRAND - - VERZEKERINGDEN HAAG {vroeger Zutphen) Directie HENNY KAPITAAL . . . . . f 4.000.000.00 RESERVEFONDS ruim . - 1.428.000.00] INBRAAKWERKZAME AGENTEN GEVRAAGD. ...

De Heraut
21 woorden
SIMOONS & Co.

SIMOONS & Co.

smooNS & CoGommissionairs in EffectenDAHBAK 11 : : AMSTESMffl. Aan- en Verkoop van Effecten. Verzilveren van Coupons. - - Geven en nemen Geld op prolongatie. ...

De Heraut
21 woorden
HET KONINKRIJK GODS NAAR SCHRIFT EN BELIJDENIS

HET KONINKRIJK GODS NAAR SCHRIFT EN BELIJDENIS

Heden verscheen bij A. L. DE VLIEGERe Leiden: ET KONINKRIJK GODS NAAB SCHRIFT EN BELIJDENIS -: — DOORJ. W. VERSCHOOR, pred. te Bleiswijk.Voor 30 cents in lederen boekhandel te ...

De Heraut
28 woorden
Dr. J. C. DE MOOR.

Dr. J. C. DE MOOR.

Met enkele dag-en verschijnt hij J, H. KOK te Kampen : Het ontwerp-Heemskerk tof Herziening der Armenweten de Gereform^eerde KerUendoor: : Dr. J. C. DE MOOB. : : Hoofdredacteur van het Diaconaal : : Correspondentieblad. : ; ...

De Heraut
30 woorden
UIT HET ZIELELEVEN

UIT HET ZIELELEVEN

Heden verscheen bij J. H. KOK te KAMPEN: UIT HET ZIELELEVENOver Gelosfsverzekerdheld(rcor eenvoudigen)DOORDs. G. WISSE96 Pag. Prijs f0 65 In keurigen Stempelband f 1 —^^Uitaeniend BeljjdenisgesclienkBij aiie Boekb. ter inzage te bekom ...

De Heraut
32 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Den i5cten April a.s. hopen onze Ouders: CORNELIS DE GRAAFENCORNELIA HILLEGONDA VAN LEEUWENHUNNE25-jarige EchtvereenigiügTE HERDENKEN.Hunne Kinderen. Leiden, i April. Receptie: Donderdag 6 April, 's nam. van 3—5 en 's avonds van 8—10 uur, Haven 13. ...

De Heraut
36 woorden
De Offerande des Lofs

De Offerande des Lofs

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen hedenDe Offerande des LofsOverdenkingen voor en na de toelating tot het - Heilige Avondmaal -DOORD^ H. BAVINCKZesde drukColombier formaat. Gedrukt op zwaar papier150 Pag. Prijs /0.90.In fraaien Stempelband f ...

De Heraut
38 woorden
van 4