GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1911-04-02
De Heraut
„Beschimpt”.

„Beschimpt”.

VAN HET LIJBEN ONZES HEEREN. VI. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeg gende: Anderen heeft hij verlost ; dat hij nu zichzelven verlosse, zoo hij is de Christus, de uitverkorene Gods, Luk. 23 : 3 ...

De Heraut
DR. A. K.
1657 woorden
PRO REGE

PRO REGE

DOOR Dr. A. KUYPER.Van dit premiewerk voor abonné's op „De Heraut" (waarop de inteekenlng gesloten is) verscheen deell, dat thans aan alle inteekenaren, die 2 kwartaal-betalingen ad ƒ 1.25 per ex. voldeden, is toegezonden.De eerste termJijn voor deel II vervalt 31 Maart 1911. Inzend ...

De Heraut
Dr. A. KUYPER.
DE HERAUT.
200 woorden
Het ontwerp-Armenwet.

Het ontwerp-Armenwet.

II. Een der ernstigste grieven van kerkel^ke zijde, zoowel in de kerkelijke pers als in de kerkelijke vergaderingen tegen her wetsontwerp-Heemskerk ingebracht, is we) dit, dat de Minister het verderfelijke beginsel van „Staats-armenzorg" huldigde, Al de bezwaren do ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
2018 woorden
Dat de kerkelijke

Dat de kerkelijke

Amsterdam, 31 Maart 1911.Dat de kerkelijke pers over hetvoorstel-Zaandam het stilzwijgen niet bewaren zou, was te voorzien. De opleidingskwestie grijpt veel te diep in ons kerkelijke leven in, dan dat een poging om dit vraagstuk tot oplossing te brengen, niet openlijk in de pers zou bespro ...

De Heraut
793 woorden
Leestafel.

Leestafel.

A. C. DuKER, Theol. Doet, GISBERTUS VoETius. Boekhandel en Drukkerij voorheen E. J. BKILL. Leiden. 1910.Het magistrale werk over VOETIÜS, waaraan DR. DUKER sedert jaien bezig is en dat reeds vroeger hier door mij werd besproken, nadert zijn voltooiing.Van het He deel is thans het 3e ...

De Heraut
G.
1507 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Waarom leest menberhaaldelijk, dat Abraham en andere aartsvaders naar Egypte gingen om koren te koopen, als er in hun land honger was? Had Egypte dan zooveel meer koren dan Kan? .§.n, dat toch ook een vruchtbaar land was, waar graan groeide? W, ...

De Heraut
W
te G.
HOOGENBIRK
988 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. Men wil te Eisenach in Thuringen voorstellingen geven van het lijden van Christus; echter niet op de manier waarop dit in Oberammergau om de tien jaar geschiedt. Daar geven de dorpelingen om de tien jaar tooneelvoorstellicgen die het lijden en sterv ...

De Heraut
WlNCKEL.
310 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

VENLO, Het waren voor de Gereformeerden te dezer plaatse gewichtige, maar tevens verblijdende dagen die ze den laatsten tijd doorleefden. Mocht onder leiding van haren consulent, den heer Both van Eindhoven, en met medewerking van den kerkeraad van Helmond den 8en Maart j, l, de institueering 'va ...

De Heraut
G
J
KOERSELMAN
J. DOUMA
H. C. V. D. BRINK.
J. D
V. D
VELDEN
368 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. J. H. Houtzagers en in zeer hattelijken dank ontvangen van N. N. t Velp /lo; van de Geref. Kerk te Arnhem /s. Bij Ds. H. W. V. Loon te Amsterdam / 5 en een gift van / 0.50 en een van / o 40, saam / 59O1 gevonden m de collecte Geref. Kerk. Van den heer J. W. BlauwteDoornspijk/a 5 ...

De Heraut
Ds. J.H. HOUTZAGERS.
62 woorden
Familieberichten

Familieberichten

GEBOREk: WILLEM Zoon vanENGBERT, P. L. BOS.P. POS—OFFRINGA.Dokkum, 25 Maart 1911. ...

De Heraut
12 woorden
van 4