GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

37 resultaten
Filteren
van 4
1911-04-02
De Heraut
Familieberichten

Familieberichten

Heden behaagde het den Heere van leven en dood, na een langdurig doch zeer geduldig lijden, in Zijne heerlijkheid op te nemen, onze innig geliefde Dochter en ZusterCHRISTINA, in den leeftijd van bijna 15 jaar.Zwaar valt ons dit verlies, doch wij hopen Gode te zvrijgeu. Uit al ...

De Heraut
55 woorden
Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Wons, U. Buwalda, te Exmorra-Allingawier. — Alphen (Z. H.), J. Douma, te Leiden. — KoUandscheveld, R. Sybrandy, te Zalt-Bommel. — Westeremden (Gr.), Th. A. Bergsma, te St. Jacobi-Parochie.AANGENOMEN : Zuid-Beierland, Dr. S. Gr ...

De Heraut
390 woorden
De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut” Amsterdam.

Geabonneerden op DB HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd 31 Maart, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken, welken men gelieve te adresseeren aanDe ahonnementsprijs f 1..90 per kwartaal. van De Heraut isVan de inteekenaren op ...

De Heraut
74 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na een smartelijk lijden overleed in het Acad. Ziekenhuis te Groningen onze hooggeachte broeder en mede-opziener der Ger. Kerk JACOB BLOK, in den ouderdom van 52 jaren.Vele jaren mocht hij met ijver en trouw de gemeente dienen; thans heeft hij ontvangen het loon van een getrouwen dienstkne ...

De Heraut
80 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

XII. Doch wij prediken Christus den gekruisigde, den Joden wel eene ergernis, en den Grieken eene dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. I Cor. I : 23, 24. ...

De Heraut
DR. A. K.
4355 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Den i5cten April a.s. hopen onze Ouders: CORNELIS DE GRAAFENCORNELIA HILLEGONDA VAN LEEUWENHUNNE25-jarige EchtvereenigiügTE HERDENKEN.Hunne Kinderen. Leiden, i April. Receptie: Donderdag 6 April, 's nam. van 3—5 en 's avonds van 8—10 uur, Haven 13. ...

De Heraut
36 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Na eene kortstondige ongesteldheid behaagde het den Heere, onzen hooggeachten Broeder Ouderling, DOUWE JANS MOLENAAR, in den ouderdom van ruim 83 jaren, uit ons midden weg te nemen.Van 1867 af heeft hij onafgebroken, met voorbeeldige trouw en ijver, in woord en daad, de Gemeente ged ...

De Heraut
97 woorden
De Offerande des Lofs

De Offerande des Lofs

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen hedenDe Offerande des LofsOverdenkingen voor en na de toelating tot het - Heilige Avondmaal -DOORD^ H. BAVINCKZesde drukColombier formaat. Gedrukt op zwaar papier150 Pag. Prijs /0.90.In fraaien Stempelband f ...

De Heraut
38 woorden
Familieberichten

Familieberichten

...

De Heraut
0 woorden
Zeldzame gelegenheid.

Zeldzame gelegenheid.

Zeldzame gelegenheid.De overname van den alleenverkoop stelt mij instaat voor slechts / 2.75 een elegant extra vlak Amerik. 14 karaats Doublé Zwitsersch zakhorlogeaan te biede? ) Dezelve besit een accuraat 36 uur loopend Ankerwerk MeiK „Speciosa" en is langs electrischen weg met echt goud ...

De Heraut
78 woorden
van 4