GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
1911-09-03
De Heraut
De Heravt

De Heravt

AMSTERDAM, t lVAN DEj ^trcfopraecrtiE Mttfttn in J^etiErïflnti.• ÊBureaux: WAB]HOE: iiSi: RAAT 96, AmHterdam. -< •• jLDTERVÜIIirTIE-PRUr»van I—6 regels. f i.ao, iedere regel meer, / 0.30.i ; coarfRACVuar ...

3 september 1911
De Heraut
52 woorden
Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Ysselstein en Benschop, T. Douma, te Doorn. — Willemstad, P. H. de Jonge, te Sleeuwijfc. — Ulrum, J. H. Jonker, te Nunspeet. — Onstwedde, Joh. Jansen, te Burum. — Lopik, R. Sijbrandij, te Zalt-Bommel. — Grand Rapids (voor de 2e maal) ...

3 september 1911
De Heraut
185 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

wOofflmlssiOMlrs in SffectoE, WESÏEEMARKT No. 21'9 ...

3 september 1911
De Heraut
7 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Men leest in Richteren 12 vs. 14, dat de mannen van Gilead streden met de mannen van £fr«Itn, Waren het dan niet allen Israëlieten ? W, B.Het beloop der geschiedenis geeft het antwoord. De richter Jeftha woonde in het oosten des lands, het over-Jordaansche, in Gi ...

3 september 1911
De Heraut
W
B.
HOOGENBIRK.
992 woorden
Familieberichten

Familieberichten

tHïdea overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden, na een gelukkige Echtver eeniging van ruim negen-ea-twintig j*ar, in de hope des Eeuwigen levens, onze innig geliefde Echtgenoot© en der Kinderen zorgdragende Moeder, Aanbehuwd- en Grootmoeder, Mijofifr.NEELTJE VAN DER DRIFT, ...

3 september 1911
De Heraut
100 woorden
„Als onzer één.”

„Als onzer één.”

Toeu zeide de HEERE God: ie, de mensch is geworden als onzer één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijne hand niet uitsteke, en neme ook van den Boom des Levens, en ete, en leve in eeuwigheid. Gen. 3 : 22.De zonde van het paradijs is nog altoos de zonde ook van onze eeuw. De ...

3 september 1911
De Heraut
1480 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Rustig in het vertrouwen op haren Heiland ontsliep heden, zacht, onse lieve Moeder, Bghuwd- en GrootmoederMOEDERDINA EDSKES, Wed. ^%. J. GROEMEWEGEN, in dsn ouderdom van 68 jaar. C. GROENEWEGEN.Assen, G. M. S. GROENEWEGEN—Velp, Kampen, Nijverdal, ...

3 september 1911
De Heraut
76 woorden
Familieberichten

Familieberichten

jjTot onze diepe smart overleed plotseling in zijnen Heere en Heiland, de WelEerwaarde HeerJOHANNES VAN DRUNEN, Predikant bij de Christelijke Gereformeerde gemeente te Boskoop, in den ouderdom vsn 56 jaren.De Heere sterke en trooste ons in dit smartelijk verlies. Wed. ...

3 september 1911
De Heraut
50 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Gemengd Nieuws. In China is niet alleen de strijd aangebonden tegen het gebruilc van opium, maar er is ook te Sjangai een beweging op touw gezet tegen het rooken van sigaretten. Bovendien is men in China aan den arbeid getogen om den traditioneelen «varkensstaartd ...

3 september 1911
De Heraut
WINCKEL.
880 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Den 23iiien Augustus deed de Heeie on^en geliefden Broeder, den HeerJ. P. WIERSEMA, uit de strijdende Kerk in de triumfeerende overgaan." In 1872 tot Diaken g«kozen, werd dit ambt in 1875 «Het dat v.an Ouderling verwisseld. Gedurende al dien tijd heeft hij mede vooraacgestaan in den strijd ...

3 september 1911
De Heraut
149 woorden
van 3