GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1912-12-01
Familiberichten.

Familiberichten.

Door Gods goedheid werdea wij heden verblijd met de geboorte van een welgeschapen DOCHTER.Mr. P. J. VAN BORTEL. A. E. VAN BORTEL—Oostburg, 26 Nov. 191a.WEIJKMAN. ...

1 december 1912
De Heraut
25 woorden
KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEEümGËN.Gemakkelijke condities.SCHIPPERS BROS. • DEN HAA& Stationsplein 67. ...

1 december 1912
De Heraut
8 woorden
L. G. WEISZ & C°.,

L. G. WEISZ & C°.,

& BP. IrliTi WW lUiltylJH ^m ^ »Il EiecteBcWESÏIEMARKT No. il ...

1 december 1912
De Heraut
11 woorden
Hypotheek gevraagd

Hypotheek gevraagd

AMSTERDAM.Hypotheek gevraagdgroot ƒ 14000 op een nieuw schoolgebouw met groot terrein en afsonderlijk staande onderwijzerswocing, alles op goeden stand ie eene vooruitgaande plaats. Ruime overwaarde. Aanbied, onder opgave van voorw. worden ingewacht met fr. br. lett. Z. aan het bur. ...

1 december 1912
De Heraut
43 woorden
GENEESKUNDIGE WENKEN VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

GENEESKUNDIGE WENKEN VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN

Uitgave vstn J. H. KOK te KAMPEN.Het HuwelijkOENEESKUNDIGE WENKEN VOOB 6EHDWDEN EN VEBLOOFDENBEWERKT DOORDr. A. DtJPONT.Prijs f 1.90. — In Stempelband f 2 40._ Hier wordt aan ons volk een belang rijk boek aangeboden, dat naar we vertrouwen zijn weg tot me ...

1 december 1912
De Heraut
100 woorden
DE HEIDELBERGSCHE CATECHISMUS

DE HEIDELBERGSCHE CATECHISMUS

UITGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.J J KNAP Can.DE HEiOELBERGHCliE CATEGHISMUIXoepasaeiyite verklaard voor de Gemt^eute des Hecren.Prijs, geboBden in half laer/5, 9DUJTGAVE VAN J. B. WOLTERS TE GRONINGEN.UITGAVEN van J. H. BOS te ===== Eampen: = ^ ^ ...

1 december 1912
De Heraut
113 woorden
ELKA WATCH

ELKA WATCH

000^EfLKAWATCHmet gangtabel Kon. Ned. Meteorologisch Instituut.illlVEfcïRAMi ...

1 december 1912
De Heraut
6 woorden
STAMELINGEN,

STAMELINGEN,

Zooeven versohenen: STilELHGER, doormUE VAN EOL.Prijs geb. verg. op snee ƒ 1.25.Dit is de EERSTE bundel gedichten die van haar verschijntFirma S. DS HMS, Haddingestraat il, Groningen, Specialiteit in den aanleg vanCentrale Vsrwarfnlfi ...

1 december 1912
De Heraut
40 woorden
EEN NAGEL IN DE HEILIGE PLAATS

EEN NAGEL IN DE HEILIGE PLAATS

wmuAm sB.i^uONDÏGINGvan een zeer belang-rijke uitg'ave!! : ............., ......»................„..„.„........, ......„......„.....„.„.•ZrJoe< ren verscheen bij W. KIRCHNER, Amsterdam: > 1 EEN NAGEL IN DE 11 HEILIGE PLAATS 1S DE REFORMATIE D ...

1 december 1912
De Heraut
733 woorden
van 4