GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
1913-08-03
PREDICATIEN

PREDICATIEN

Heden verscheen bö J. H. KOK te Kampen: PREDICATIENIN DE JAREN 1867 TOT 1873 TIJDENSZUN PREOIKANTSCHAP IN HETNEOERLANDSCH HERVQRMDEKERK-GENOOTSCHAP GEHOUDEN TEBEESD.UTRECHT EN AMSTERDAM —: —Dr. A. KUYPER ...

3 augustus 1913
De Heraut
27 woorden
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika,

Nederlandsche Bank Yoor Zuid-Afrika, gevestigd te AMSTERDAM, Keizersgracht 389.By kantoor te LONDEÏf, 2 Graet Winchesterstreet E. C.Hoofdagentschap te PRETORIA, Agentschappen te KAAPSTAD, BLOEJttFONTEIN, JOHANNESBURG, POTCHEFSTROOM, WITBANK en PREMIER-MINE, Corresponde ...

3 augustus 1913
De Heraut
129 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Thomas Scheltus stichting, te AMERSFOORTTegen October a. s. in het TehuiS VOOr Dames GEVRAAGD eeneinwonende Directrice, dame uit den deftigen stand, behoorende tot de Gereformeerde Kerk, van 30- tot 4o-j»rigen leeftijd en van gezond en krachtig gestel.Brieven vó ...

3 augustus 1913
De Heraut
56 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Bozum, S. Sleeswijk Visser, te Rijsoord. — Avereest, Dr. C. N. Impeta, prop. te Katwijk-aan Zee. — Bunschoten (A), G. Doekes, te Nieuwdorp. — Gelselaar—Geesteren, ƒ. J. Wielenga, te Waddinxveen. — Renkum, G. v. d. Zanden, te 's-Grave ...

3 augustus 1913
De Heraut
453 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Cootribatidn: door den heer J. F, P, Weinssen te Amsterdam fa.Aan Collecten (voor de Theol, faculteit): van de GerefortDcerde Kerk te Hengelo / 6 96; van idem te Vroonishoop/ia 30; te Z ...

3 augustus 1913
De Heraut
183 woorden
De Heraut

De Heraut

w$m0mtm»Êm0ifm$(t0ifimmmm0^VAN DEerefo)cmcEriie föetftenBureaux: WABHOEISTRAATixi JgeöEtï96, AMSterdaM.an b.ABVBKTEiNTIS-PRMIi van I—6 regels . . . , , . . . T i.ao, iedere regel lueer . . . • . . / o.ao.COSTTBACTBl»Bij Contrac ...

3 augustus 1913
De Heraut
54 woorden
ABSHAUBBIN’s of Anti-Rheumatische Watten.

ABSHAUBBIN’s of Anti-Rheumatische Watten.

ABSHAUBBIN'8 of Anti-Bhenmatisclie Watten.Deze watten zijn het zekerst werkend middel tegen alle pijnen of ongemakken door gevatte koude ontstaan, bizonder voor de zoozeer gevreesde plaa^ Rheumathiek, Kiespijn, Schouderpijn, Spierenpijn in nek, armen of beenen enz. enz. Bij het beerschende ...

3 augustus 1913
De Heraut
199 woorden
Familieberichten

Familieberichten

ROYAAL FORMAAT — 468 PAGINA'SPRIJS /3 25 — GEBONDEN /3.90^fitT" ^^'^ bundel bevat al de Intree-, Afscheids-, Gelegenheids- en Gewone Leerredenen van Dr, KUYPER, welke in den loop der jaren in druk verschenen, doch alle sinds langen tijd zijn uitverkocht. Geheel Bieuw is alleen de to ...

3 augustus 1913
De Heraut
49 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. In Gooiland, zoo schrijft W. B., en ook in andere streken van ons land vindt' men een aantal plaatsen wier namen op um eindigen, zooals Hilversum, Bussum, Blaricum, Gorkum en Workum. Heefc dit um ook eenige beteekenis? Dit „um" is dezelfde uitga ...

3 augustus 1913
De Heraut
HOOGENBIRK.
1005 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe 'a-Gravenhage, De kerkeraad der Gerefoimeeide kerk van 's-Gravenhage bericht, dat de classe 's-G^a'/eU' hage D.V, vergaderen zal te 'sGravenhage op Dinsdag 2 September a.s. gewone tijd en plaats. Punten voor het agendum worden ingewacht vóór Dinsdag 12 Augustus e.k. bij den scriba, ...

3 augustus 1913
De Heraut
C. LION CACHET
R. DE JAGER.
P. VAN HOVEN
906 woorden
van 3