GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
1913-09-28
De Heraut
In de Monographiën zur Weltgeschichte

In de Monographiën zur Weltgeschichte

Amsterdam, 26 September 1913.In de Monographiën zur Weltgeschichte verscheen in dit jaar een levensbeschrijving van Zwingli en Calvijn door Dr. August Lang bezorgd. Een onverdeeld bewonderaar van Calvijn is Dr. L^ng niet, en z^n critiek op den grooten Hervormer van Geneve spaart hij dan oo ...

28 september 1913
De Heraut
609 woorden
„De zwakke zegge: Ik ben een held”.

„De zwakke zegge: Ik ben een held”.

Slaat Qwe spaden tot zwaarden, en uwe sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben eenheid. Joel 3 : 10. Ge kunt niet te klein en te nederig in uw zelfbesef zijn, maar verwar met die viome nederigheid nooit de onvrome lijdelijkheid. Lijdelijkheid is den biind van ...

28 september 1913
De Heraut
DR. A. K.
1225 woorden
Het Gereformeerd  Theologisch Tijdschrift.

Het Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.

Het Is zeker niet gemakkelijk, in onze dagen een goed verzorgd Gereformeerd Theologisch Tijdschrift uit te geven. Vooreerst zijn de wetenschappelgke krachten in onze Kerken, die in staat zijn om artikelen voor zulk een Tijdschrift te leveren, nog niet zoo heel groot. Dan Is de kring der lezers be ...

28 september 1913
De Heraut
559 woorden
Statistiek.

Statistiek.

Onze opmerking^ dat het toch t^d werd, dat een behoorlijke statistiek van ons Ge reformeerd kerkelijk leven verscheen, heeft blijkbaar ingang gevonden. Uit de Classis Woerden ontvinge we zelfs twee brieven met inlichtingen, waarvan we er een plaatsen: Aan de Redactie van De Heraut.H ...

28 september 1913
De Heraut
J. GISPEN.
359 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CII. VIERDE REEKS. III. Zoo waren alle de dagen van Adam, die hij leefde, negen honderd j.iar en dertig jaar; en hij stierf. Gen. 5: 5.Op zich zelf scheen derhalve niets meer aan den gerecden vo ...

28 september 1913
De Heraut
DR. A. K.
4131 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

GETROUWD : A. BL\NKERS Gz.ENJ. VAN BEEST.spijk a/d. Zivge, ] *4^'P*- '913-De Heer en Mevr. BL ANKERS—VAN BEEST zeggen, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank vooi de talrijke blijken van belangstelling bij de voltrekking van bun huwelijk ondervonden. ...

28 september 1913
De Heraut
43 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N, - Amerika, Streven naar eenheid in de Luthersche kerken.Een goed gerucht kwam uit de nieuwe wereld tot ons. Er is in de Luthersche kerken aldaar een ernstig streven naar eenheid ontstaan. erwijl te voren de verschillende groepen Luthersche kerken, in synoden verdeeld, elkander dikwijls ...

28 september 1913
De Heraut
470 woorden
Familiberichten.

Familiberichten.

Heden ontsliep in haar Heer en Heiland na een langdurig lijden, onze geliefde Moeder, Behuwd en Grootmoeder Mj fftouw MARRIGJE TEN BRINKEWed. van den heer G. KAMPHUIS, in den ouderdom van 65 jiar.Zwolk, H. KAMPHUIS. G. KAMPHUIS—OOSTtRHOF.)ƒ. W. KAMPHUIS { ...

28 september 1913
De Heraut
72 woorden
Gemengd Nieuws,

Gemengd Nieuws,

Bebel verheerlijkt. Het Parysche blad de Titnaignage, orgaan van de Luthersche kerk in Frankrijk, gaf zyn lezers in het nummer van 22 Aug, I.l. een hoofdartikel over »den dood van August Bebek, den sociaal-democratischen leider voor Duitschland. Bebel wordt daarin een groot sociaal-democraat geno ...

28 september 1913
De Heraut
WINCKEL.
613 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

BROOD OP HET WATER. II. VER VAN HUIS. Velerlei dat we nu heel gewoon en reeds oud inden was-toen nog nieuw en voor velen reemd. Ik kan mij nog zeer goed herinneren, at wij jongens tot elkander zeiden, ...

28 september 1913
De Heraut
HOOGENBIRK.
1098 woorden
van 4