Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

48 resultaten
Filteren
van 5
De bronnen van het privaatrecht - pagina 16

De bronnen van het privaatrecht - pagina 16

H gevreesden naam erkend. Maar of men nu van algemeene rechtsbeginselen, rechtsgevoel, natuurrecht, „richtiges Recht", redelijkheid, billijkheid of wat dan ook spreekt, algemeen erkend wordt, dat er een macht is, sterker en hooger dan het positieve recht, die, om practisch beter en vlotter te kun ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
317 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 35

De bronnen van het privaatrecht - pagina 35

33 Romana, zoo luidde haar lijfspreuk. Sinds sloeg zij op het rechtsterrein denzelfden weg in als op wijsgeerig terrein. Zooals zij hier de wijsbegeerte van Aristoteles als geheel overnam en haar enkel een christelijk kopstuk opzette, zoo nam ze daar ook het Romeinsche recht als geheel over, niet ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
301 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 17

De bronnen van het privaatrecht - pagina 17

15 Karolingische monarchie is het de Curia Regis, die zich boven het volksrecht plaatst en naar billijkheid recht spreekt. In Engeland, dat de Karolingische traditie voortzette, toen ze in Frankrijk verdween, nam de Chancery-Court de rol van Equity-Court op zich. Schadevergoeding wegens dwaling o ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
277 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

De bronnen van het privaatrecht - pagina 19

17 Het antwoord op de eerste vraag levert betrekkelijk de minste moeilijkheid op. De verhouding van de Overheid tegenover het volksrecht is een dubbele. Vooreerst mag zij nooit het volksrecht wijzigen dan met toestemming der volksgenooten zelf. Dit is een oud Germaansch rechtsbeginsel. De lex ter ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 36

De bronnen van het privaatrecht - pagina 36

34 Christelijk-Germaansche rechtswereld ingedragen. Zij paste in een tijd als die, waarin ze haar scherpe formuleering had gevonden, waarin de keizer als God zelf werd vereerd, waarin de onderdaan zoo weinig recht had, dat de met plenitudo potestatis uitgeruste vorst hem met pik besmeerd in zijn ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
304 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 37

De bronnen van het privaatrecht - pagina 37

35 het recht was. De oudere, realistische richting sloot zich aan bij den Germaanschen gedachtengang en transponeerde dien in het metaphysische aldus, dat de lex naturalis was te beschouwen als een van den wil onafhankelijke „actus intellectus", een „lex indicativa", waarbij God niet als wetgever ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 38

De bronnen van het privaatrecht - pagina 38

36 Romeinschen gedachtengang meer of minder bewust steeds voor oogen als de macht om zijn wil bindend te maken. En zoo geraakte men op het voor rechtsleer en rechtspractijk noodlottig spoor, dat men minder in het wezen des rechts zelf, dan in verplaatsing van het gezag verweer zocht tegen de vals ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
298 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

De bronnen van het privaatrecht - pagina 39

37 Bastille met haar „lettres de cachet" en in „Ie pare aux cerfs" een al te aanschouwelijke gestalte aangenomen, dan dat men niet weer eens een middel zou beproeven om tot beter standpunt te geraken. Dat meende men nu gevonden te hebben in het dogma van den almachtigen wetgever met zijn beide ha ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
308 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

De bronnen van het privaatrecht - pagina 8

6 maar als zoodanig genomen, gewrochten zijn eener richtige rechtspolitiek? T o t op den jongsten tijd gaat men door, om nieuwe wetboeken tot stand te brengen, maar het probleem is daarmede niet opgelost. Men laat wel den wetgever thans betrekkelijk met rust, men spreekt meer over de vraag hoe da ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
311 woorden
De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

De bronnen van het privaatrecht - pagina 31

29 den billijkheids-uitweg acht. De wet van '55 op het vereenigingsrecht is Overheidsrecht en bij het proces over de vereeniging, die den termijn der rechtspersoonlijkheid liet verstrijken, was het juist, dat de rechter strict recht toepaste, maar had er een orgaan der billijkheid behooren te bes ...

20 oktober 1913
Rectorale redes
A. Anema
319 woorden
van 5