GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
1914-11-29
De Heraut
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Eenigen tijd geleden, schrijft W. R., las ik enige regels, die een lofdicht bevatten op een eeheld uit onze geschiedenis. De twee laatste waren: Maalt kroon of purper, kracht of moed. Hij kleurt zijn lauw'ren met zijn bloed.Daarbij stond ...

29 november 1914
De Heraut
P.
HOOGENBIRK.
721 woorden
Pauselijke Encycliek.

Pauselijke Encycliek.

De eerste Encycliek, die de nieuwe Paus Benedictus XV heeft laten uitgaan, is, geli}k verwacht werd, in hoofdzaak gewijd aan den oorlog. In aangrijpende woorden worden al de jammeren geteekend, die deze ontzettende krijg over de volkeren van Europa heeft gebracht, en de Vorsten en Regeeriagen ges ...

29 november 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
1072 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In harteUjken dank ontvangen: Postwissel postmerk Rijssen van N. N. f 2; van H. Sch. N. te Zwolle f 2.50.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzüter. ...

29 november 1914
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
24 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Drankbestrijding in Rusland. Niettegenstaande de Russische schatkist millioenen 'sjaars verkreeg doordat de overheid het verkoopen van wodka (een soort brandewijn) als haar monopolie handhaafde, toch heeft de regeering besloten gedurende de mobilisatie het verkoopen van sterken drank geheel te ve ...

29 november 1914
De Heraut
WINCKEL.
107 woorden
Een internationale organisatie der Protestantsche Kerken.

Een internationale organisatie der Protestantsche Kerken.

De heer Kuiper vraagt ons nog' eens en' voor 't la.itst liet woord, om een internationale organisatie der Protestantsché Kerken te bepleiten. Mij schrijft daarover het Volgende: ' /' "" ; •; ••.'=; • s)rptt'-'Ke r k en, internationaal *'^% g e b r ga li i s e e r d; , 'Geachte Redac ...

29 november 1914
De Heraut
J. KUIPER.
1312 woorden
Op de quaestie

Op de quaestie

Amsterdam, 27 Nov. 1914.Op de quaestie van het doctorast gaan we thans niet verder in. Ongetwijfeld was deze zaak voor de Synode de hoofdschotel op het Synodaal menu en heeft de beslissing, die de Synode daarorhtrent genomen heeft, 'het meeste belang, omdat deze beslissing een beginsel raa ...

29 november 1914
De Heraut
1198 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Silvolde—Gendringen, H. Z. de Mildt, theol. docts. te De Bildt. — • Alblasserdam, W. t Veder, te Zwolle. — Geldermalsen, E. Zwiers, te N Asperen. — Opeinde—Nijega, J. S. Schaafsma, te D Emmer—Compascuum. — Harderwijk, D. B. Hagenbee ...

29 november 1914
De Heraut
420 woorden
Het Wezen der Materie

Het Wezen der Materie

Verschenen bij W. KIRCHNER, Amsterdam: Het Wezen der Materieder Materiedoor Dr, J. WOLTJERenDe Kerk en het- Sociale Vraagstukdoor Dr. J. C. DE MOORTWEE REFERATEN gehouden op de Wetenschappelijke Samenkomst op 1 JULI 1914.Met het Steno ...

29 november 1914
De Heraut
62 woorden
Studiefondsen.

Studiefondsen.

Prof. Honig heeft in de Bazuin een goed middel aain de hand gedaan om de studiefondsen aan de Theologische School en aan . de Vrije Universiteit, - waaruit onze theologische studenten studeeren, een handje te helpen.IJverig penningmeester E^IS • hij' zelf is voor het studiefonds van de" Th ...

29 november 1914
De Heraut
590 woorden
„Wat buigt ge u neder, o, mijne ziele”.

„Wat buigt ge u neder, o, mijne ziele”.

^-ii-um i-ï^ilVs£i^.; 'lÊ' Wat buigt gij u nèdèr, a mijne ziele, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen zijn^ aangezichts. J; |^i is. Psalm 42 : 6."be ééne maal hooren we van den Psalmist de angstige uiting: »Mijn ziel is zeer t/^nrAr? /4< . ...

29 november 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1538 woorden
van 3