GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1915-09-12
De Heraut
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen lett. G. Th. U. te Overveen f 1; van K. Visser Nz., correspondent der Unie te Marken ƒ2.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter.Kootwijk. ...

12 september 1915
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
26 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE TREEMDE. VIL IN ONZEKERHEID. Wie indertijd van Amsterdam naar Friesland moest of omgekeerd, reisde in den regel te water met het zoogenaamde beurtschip, dat geregeld bij beurten de reis heen en teru ...

12 september 1915
De Heraut
HOOGENBIRK
986 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Creréformeerde Kerken. BEROEPEN : Emmer-Compascuum, B. van Halsema, te Haastrecht. — Haarlem (A), J. L. Schouten, te Arnhem. — Warffum, R. Haitsma, te Hindeloopen. — Axel, E. Schouten, te Hoofddorp (Haarlemmermeer). — Drogeham (B), S. G. de Graaf, te Oosterzee. — W ...

12 september 1915
De Heraut
262 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Amsterdam. De Classis Amsterdam heeft in hare vergadering van Woensdag 8 Sept. j.l. praeparatofr geëxamineerd den heer D. Chr. Karssen, cand. aan de Vrije Universiteit, en met algemeene stemmen hem toegestaan in de Geref. Kerken te proponeeren. •^Nam ...

12 september 1915
De Heraut
W. GOEDHUIJS.
h. t.
44 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Door dezen zeggen wij allen vrienden hartelijk dank voor de betoonde belangstelling, ondervonden bij ons 65-jarig huwelijksfeest. Namens de familie, ^ Ph. DE WOLF.Sneek. ...

12 september 1915
De Heraut
24 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Gevaar voor de jeugd. Nu zoovele vaders in het leger dienen, kan de tucht over de kinderen in Duitschland niet zoo goed meer gehandhaafd worden. Vele moeders moeten als vader en moeder tegelijk optreden, en dit gaat slecht in een tijd nu zij ook dikwij ...

12 september 1915
De Heraut
2092 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In de Utrechtsche Kerkbode vonden we het volgende schrijven van mevrouw P. W. de Haas—van Meyenfeldt, gedagteekend, Poerworedjo, 19 Juli, 1915.Zeer Geachte Braeders !Daar mijn man op heden tot over de ooren in het werk zit en daardoor u niet schrijven kan, neem ik voor ditmaal de ta ...

12 september 1915
De Heraut
854 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Solozang in de kerken. Het konsistorium te Kiel heeft in zijn kerkelijk orgaan uitgesproken, dat bij den eeredienst het zingen van solo's niet mag plaats hebben. De cultusontwikkeling der kerk kent geen solozang. Toen voor een tot twee eeuwen beproefd werd hem bij den eeredienst in te voeren, was ...

12 september 1915
De Heraut
WINCKEL
607 woorden
„En Jesus innerlijk bewogen zijnde”.

„En Jesus innerlijk bewogen zijnde”.

En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hunne oogen aan; en terstond werden hunne oogèn ziende; en zij volgden hem. Mattheus 20 : 34. Bij ernstig leed, dat geleden wordt, uit zich ons menschelijk karakter gemeenlijk in éen van deze drie vormen ...

12 september 1915
De Heraut
Dr. A. K.
1192 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden ontsliep zacht en kalm, in haar Heere en Heiland, onze geliefde Echtgénoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, HOUKJE SJ. PIERSMA, in den ouderdom van 51 jaar en 6 maanden. Sneek, M. KRAMER, „ K B. KRAMER. ^eeg, , ^ Y. KRAMER—BoscHMA.2 September 1915. ...

12 september 1915
De Heraut
43 woorden
van 3