GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
1916-07-23
De Heraut
„Geef den Heere de eere zijns Naams”.

„Geef den Heere de eere zijns Naams”.

Geeft den HEERE de eere zijns naams; aanbidt denHEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. Psalm 29:2. De openbaring onzes Gods viel onder Sem's afstammelingen, niet onder de nakomelingen van Japheth, waartoe wij behooren. Dit maakt dat w^ij 't Woord Gods niet anders ...

De Heraut
Dr. A. K.
1019 woorden
Zes-en-dertigste laarlijksche Samenkomst

Zes-en-dertigste laarlijksche Samenkomst

VAN DE V@reeniglng voor Hsoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag gehouden te Rotterdam op 5 en 6 Juli 1916. III. DE MEETING. PROK. DR. W. GEESINK besprak op deze meetiog: DE VRIJE UNivERSiïEr ...

De Heraut
3038 woorden
Voor kootwijks scholen.

Voor kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen van N. N. te Aarlanderveen ' 5. Dringend verzoeken wij onzen scholen te willen gedenken.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
23 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Gisteren werd door de classis Workum met algemeene stemmen, na praeparatoir examen, toegelaten, om te staan naar de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken, de heer L. M. VV ij n i a, theol. cand. te Nijemirdura.Kort verslag van de vergadering der classis Schiedam op Wo ...

De Heraut
J. F. JONKERS.
415 woorden
L G. WEISZ & CO.

L G. WEISZ & CO.

L G. WEISZ & G°., Commissionairs Inr Effecten, Wesfermarkt No. 21AMSTERDAM. ...

De Heraut
10 woorden
Ds. G. WISSE.

Ds. G. WISSE.

Vanwege „FILIPPUS" is bij den Uitgever P. MOBACH te Breukeien verschenen: THEOSOPil!E[NCIIRiSTELIIKEilELIGIE, dooi' Ds. G. WISSE.Prijs : 5 cent; 100 exemplaren f 3.00. ...

De Heraut
22 woorden
WIE WIL WERKEN MARANATHA

WIE WIL WERKEN MARANATHA

i Ms EL' ^^^^^^Bom dezen zomer inteékenaars te ver- •• ^ zamelen op den NIEUWEN SCHEUR- W ^ KALENDER "^IMARANATHAIJgj•f ^fonder redactie vanDs. J. J. KNAPDr. J. C. DE MOOR en den Heer L. PENNING.p|p~ Deze Scheurkalender wordt u ...

De Heraut
90 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Broningscle Hypotheefclianl voor HCRONINGEN.BIJKANTaOR: ZWOLLE, BLOEMENDALSTRAAT18.(M. BROUWER.DIRECTIE; ]Mr. H. VAN DER VEGTE.(F. J. BOLT.Geeft uit: 5Vo Pandbpievenét IOOV2 %.4' /2 ...

De Heraut
28 woorden
Als gezonde eetlust ontbreekt,

Als gezonde eetlust ontbreekt,

.Als gezonde eetlust ontbreekt, wanneer men last heeft van voortdurende vermoeidheid, indien uw lichaamsgewicht niet toeneemt en lichaam en zenuwen zwak zijn, gebruik dan: Reeds spoedig blijkt de onovertroffen werking. De onaangename verschijnselen verdwijnen om plaats ...

De Heraut
76 woorden
Dr. A. KUYPER

Dr. A. KUYPER

Heden verscheen bij J. H. KOK te Kampen: JINTIREVOLUTIONiaLiRE STAATKUNOEMET TOELICHTING OP ONS PROGRAM DOORDr. A. KUYPERË@rste Deel: DE BEGINSELEN728 PAG. — ROYAAL FORMAAT — PRIJS f 7.70.— IN FRAAIEN STEMPELBAND f 8.50. —^^F" Het tweede deel, van ...

De Heraut
53 woorden
van 2