GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

34 resultaten
Filteren
van 4
1916-10-29
Zending onder de loden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Zending onder de loden van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

ZenÉyonder de loden van de GereiormeerdeKerken in Haderland.Verantwoording van 23 Sept. tot 21 Oct. 1916.Collecten of bijdragen van Winschoten ƒ 10; Oostwolde ƒ10; Meeden f 2.50; Bellingwolde ƒ1; Midwolda ƒ2.50; O. Pekela ƒ2.50; Scheemda ƒ10; Cl. Hallum ƒ21.90; Ter Neu ...

De Heraut
133 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Ede, S. Doornbos, te Doetinchem. — Sliedrecht, J. U. Heersink, te Nieuweroord. — Borger (Dr.), J. M. de Jong, te Wons (Fr.), — 01deboom ca., E. v. d. Laan, te Onstwedde. — Bleiswijk, W. E. van Duin, te Bolnes. — Ambt-VoUenhove (A), ...

De Heraut
266 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In troebel water visscken. Mevrouw Annie Besant, de bekende theosophiste, zoekt in Engelsch-Indië beroering te wekken, door te ijveren voor zelfregeering in Indië. »De beste Indische geesten hebben zich loyaal gegeven voor het behoud van het Rijk. Mevrouw Besant heeft zich aan het hoofd gesteld v ...

De Heraut
WINCKEL
293 woorden
Spel der historie.

Spel der historie.

In Bleiswijk, dat vlak onder de rook van Rotterdam ligt, was van oudsher het Remonstrantisme machtig.De Rotterdamsche heeren, die er hun collatie-recht uitoefenden, zonden er den jongen en talentvollen Episcopius heen, om er de Remonstrantsche leer te prediken, en toen de Gereformeerden ui ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
369 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

\mVrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: dpor den heer J. Bouwkamp te Lutjegast ^9.25 (verbeterde opgave). •door den heer E. Kadijk te Baflo ƒ 13; door Ds. R. Heidema te Heinenoord f 34; door den heer D. Zoetekouw te ...

De Heraut
415 woorden
Stemming of lot?

Stemming of lot?

Een onzer lezers vraagt ons, wat er tegen kan zijn, wanneer de ouderlingen en diakenen niet door stemming, maar door het lot worden aangewezen? Nu zal de bedoeling van deze vraag wel niet wezen, dat de aanwijzing der ambtsdragers in Christus' Kerk alleen door het lot zou moeten geschieden; ...

De Heraut
771 woorden
Het zij ons vergund

Het zij ons vergund

Amsterdam, 27 Oct. 1916.Het zij ons vergund nog met een enkel woord terug te komen op de rede, die Prof. Bouman bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit hield en waarvan we een vorig maal het korte persverslag mededeelden. Ze werd met bekwamen spoed gedrukt en zag onde ...

De Heraut
776 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Viije Universiteit. Men schrijft ons: De actie voor de Vrije Universiteit is weer met kracht begonnen.In Utrecht werd een provinciale samenkomst gehouden, waar het woord werd gevoerd door Dr. H. Dijk, Prof. Mr. D. P. D. i-'abius en Dr. H. H. Kuyper, t ...

De Heraut
H. BROUWER
H. MZN
CL. Assessor.
922 woorden
De rechtspositie onzer predikanten.

De rechtspositie onzer predikanten.

Naar aanleiding van het feit, dat de heer O. Casimier, vroeger predikant bij de Gereformeerde Kerken, maar door de Classis Grootegast uit zijn ambt ontzet »wegens trouwelooze verlating van zijn dienst« nu langs rechterlijken weg zijn aanspraken zal doen gelden op een jaargeld, dat door de Synode ...

De Heraut
942 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERLOREN DOCH NIET VOOR ALTIJD. IV. OP SCHOOL. Op de hoogeschool waar Wulfert een plaats kreeg, zette hij het vrolijke leven van het gymnasium voort, alleen maar op wat grooter schaal.Vader had ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1060 woorden
van 4