GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
1916-11-19
De Heraut
„De Springader des lebenden Waters”.

„De Springader des lebenden Waters”.

Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan: ij, de Springader des levenden waters, hebben zij verl.-ten, om zich zelven bakken uit te houwen, gebrokene bakken, die geen water houden. Jer. 2 : 13.Er is vloeiend maar ook stilstaand, er is neerdruppelend maar er is ook springend water. Gaat n ...

De Heraut
Dr. A. K.
1302 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage van de Gereformeerde Kerken in Nederland heeft in plaats van Ds. D. Sikkel van Leidschendam benoemd tot actuarius Ds. W. S. Pontier van Maasdijk.Vergadering van de Gereformeerde Kerken in de Classe Amersfoort, 17 Oct. 1916.1. Namens de roepende Kerk van Rens ...

De Heraut
H. TEERINK
683 woorden
Leestafel.

Leestafel.

DR. A. KUVPER, DE WORTEL IX DE DORRE AARDE. Openingsrede ter Deputaten-vergadering van 2 November 1916. J. H. Kok — 1916 — Kampen.Hoewel ik mij van bespreking van politieke geschriften in deze LEESTAFEL, op voor mij voldoende gronden, steeds onthoud, meen ik voor deze rede van den Leider d ...

De Heraut
G.
2260 woorden
De Springader des lebeden Waters

De Springader des lebeden Waters

Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan: ij, de Springader des levenden waters, hebben zij verl.-ten, om zich zelven bakken uit te houwen, gebrokene bakken, die geen water houden. Jer. 2 : 13.Er is vloeiend maar ook stilstaand, er is neerdruppelend maar er is ook springend water. Gaat n ...

De Heraut
Dr. A. K.
1302 woorden
Met belangstelling wordt

Met belangstelling wordt

Amsterdam^ 17 Nov. 1916.Met belangstelling wordt in onze Kerken de verschijning tegemoet gezien van het rapport der door de Haagsche S)'node benoemde Commissie in zake de wenschelijkheid en noodzakelijkheid van een herziening onzer Statenoverzetting, Niet dat de behoefte aan een nie ...

De Heraut
471 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gelijk in Duitschland, heeft men ook in Engeland veel last van de bandeloosheid der jeugd. Vele vaders zijn naar het front, en het gevolg is dat de kinderen zonder het noodige toezicht zijn en zich overgeven aan straatschenderij, terwijl het aantal misdaden, door kinderen gepleegd, toeneemt. Een ...

De Heraut
WINCKEL
123 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De bisschop van Londen over het ophouden van den oorlog. De bisschop van Londen die, gelijk wij reeds mededeelden, zich vooropgesteld heeft in de „National' Mission", sprak dezer dagen bij een samenkomst gehouden in Church House ten behoeve van de zending in Jerusalem en het Oosten. Hij ...

De Heraut
213 woorden
De Schoolstrijd.

De Schoolstrijd.

Niet zonder bezorgdheid zien we de beslissing tegemoet, die de Tweede Kamer zal nemen inzake de voorgestelde wijziging van Art. 192 der Grondwet.Het scheen-aanvankelijk, alsof van liberale zijde men waarlijk geneigd was inzake den Schoolstrijd tot een eervollen vrede te komen. Nadat nog bi ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
1453 woorden
L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEiSZ & C., Commissionairs in Effecten, Westermarkt No. 21 ...

De Heraut
9 woorden
Hooggeachte Redactie!

Hooggeachte Redactie!

In De Heraut van 5 Nov. j.l. worden aan mijn brochui-e over het reserveeren van zitplaatsen in onze kerkgébonwen enkele zeer waardeerende wo.orden gewijd, waarvoor ik U gaarne mijn hartelijken dank betuig. Toch zij het mi vergund, naar aanleiding van een zinsnede aan 't slot van Uw bespreking; ee ...

De Heraut
Uw dw. br.
R. VAN WAGENINGEN PZ.
377 woorden
van 3