GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
1917-11-11
De Heraut
H.BAVINCK

H.BAVINCK

Spoedig verschijnt bij J. H. KOK te Kampen: Ter herdenking der Hervorming1517»1917.Twee Redevoei-ingen, uitgesproken in deopenbareziiting van den Senaaider Vrije Universiteit op31 October 1917, doorDr.H.BAV||ICKi!iiDr.H.II.KUÏPEII ...

11 november 1917
De Heraut
25 woorden
P. KEUNING.

P. KEUNING.

KEUNING'SKINDERENHet bij H. J, SPRUYT te Rijswijk(Z.-H.) ter perse zijnde boek vanP. KEUNING, Kinderen in Verstand en in Boosheid'wordt stellig HET boek voor den a.s. ^yinter. Pittige, pakkende Christelijke lectuur. Houdt den titel in gedachte!KEUN ...

11 november 1917
De Heraut
36 woorden
SIMOONS & Co.,

SIMOONS & Co.,

SIMOONS & Co., Commissionairs in Effectsn.Amsterdam. Gravenstraat 4, ...

11 november 1917
De Heraut
9 woorden
VEERTIG JAAR

VEERTIG JAAR

4.»Dan, hulp van God verkregen 4.*hebbende, sta ik tot op deztn dag". *4. Onze geliefde Man en Vader, %* Ds. J. OFFRINGA, *^ Etn. predikant te Vinkeveen^ ^J hoopt op 18 November a.s. te herdenken, %* hoe hij vóór VEERTIGJAAR ...

11 november 1917
De Heraut
99 woorden
KLAAS VAN RIJSWIJK,

KLAAS VAN RIJSWIJK,

Heden overleed in de volle verzekerdheid des geloofs, in den ouderdom van bijna 68 jaren, de HeerKLAAS VAN RIJSWIJK, die als ouderling onze gemeente vele jarenmocht dienen en wiens trouw en toewijdingbij ons steeds in dankbare herinnering zalblijven.Namen ...

11 november 1917
De Heraut
53 woorden
Evasigeiisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evasigeiisatiearbeid van de Ger. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.

Evasigeiisatiearbeid van de fier. Kerken in Noord-Brabant en Limburg.Met hartelijken dank ontvangen in de maand October: Ger. Kerk te Heemse /'16.40; id. te Gasselter- Nijveen ƒ5; id. te Garrelsweer ƒ 5; id.te Emmen ƒ2.50; id. te Dokkum (A) ƒ 7.50; id. te Anna Jacoba-polder (Z) f 5; ...

11 november 1917
De Heraut
333 woorden
ELKA

ELKA

HeerUike muziek. - Prsctitiga kaste Eischt de naam Cf I %£^ Ék op Uw Horloge I M L B I ^ ^ ^ Het Is een waarborg.i tMM!Yerstraat206, ilinsteri!an).Zichtzendingen door 't geheele Rijk ...

11 november 1917
De Heraut
33 woorden
JOZINA DE MAKER,

JOZINA DE MAKER,

Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw JOZINA DE MAKER, Weduwe van den Heei: IzAAK JOHANNES VAN BORTEL, betuigen wij onzen hartelijken dank.Schoondijke., F. L. VAN BORTEL. iP. J. VAN BORTE ...

11 november 1917
De Heraut
55 woorden
Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vrije UniversiteitIn dank ontvaagea; Voor de Vereeniging: AanCoatributiës: door den heer' J. Nooitgedagt te IJlst ƒ 90; door den heer K; Dingemanse te .Grijpskerke ƒ 42.50; door den heer C. A. Eldering uit Hoogkerk ƒ15; uit Vierverlaten ƒ 3; uit Leegkerk ƒ 8.50 ...

11 november 1917
De Heraut
733 woorden
Dankbetuiging.

Dankbetuiging.

Dankbetuiging.Voor de vele bewijzen van deelneming en belangstelling ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Moeder, Behuwd- en GrootmoederWILLEMPJE SCHOP, Wed. van CORNS, VAN NES, betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank.Namens de geheele familie ...

11 november 1917
De Heraut
42 woorden
van 4