GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
1918-07-08
Inaugurele redes
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 18

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 18

17 zindten werden aan reglementen gebonden, welke den staat een groote mate van zeggenschap gaven. Beter dan op het terrein van den godsdienst kon hij zijn denkbeelden van staatseenheid toepassen op dat van het onderwijs. Hij schiep onder den naam van het Instituut een organisatie, die alle takke ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
280 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 2

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 2

IIKONING WILLEM I ALS VERLICHT DESPOOT ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
5 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 28

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 28

27 Toch heeft dat de Belgen niet met zijn regeering kunnen verzoenen. Ze hadden daartegen · allerlei . grieven, die hier niet afzonderlijk kunnen worden behandeld. Ik wil me bepalen tot de hoofdoorzaak der verdeeldheid, de wijze, waarop in 1814 de vereeniging der beide deelen tot stand is gebrach ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
282 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 3

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 3

...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
1 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 4

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 4

KONING WILLEM I ALS VERLICHT DESPOOT REDE TER AANVAARDING VAN HET AMBT VAN HOOGLEERAAR IN DE GESCHIEDENIS AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT, UITGESPROKEN DEN 8 STEN JULI 1918 DOORDr. A. GOSLINGA.E.J.BOSCHJBZN.1918 -BAARN ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
25 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 20

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 20

19 de eenige jaren tevoren gedecreteerde scheiding van kerk en staat, weer sterk ging ingrijpen op kerkelijk gebied 1). Onder de volgende staatsregelingen, die van 1805 en 1806, en het sterkst tijdens de inlijving, ziet men ook hier te lande, hier dan voor het eerst, de eigenaardige verbinding va ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
312 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 29

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 29

28 ondoelmatige regeerwijze noodzakelijk. De koning - zoo zegt zelfs De Gerlache 1) - draagt in dezen geen schuld. Is dat zoo? Men zou uitdrukkingen als: België zal zijn een "integral part", een "agrandissement" van Holland, Holland zal krijgen een "accroissement de territoire", kunnen aanvoeren ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
285 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 5

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 5

...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
1 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 21

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 21

20 ik ben zoo vrij daarenboven te wijzen op een zinsnede uit den brief van Hendrik Fagel aan Van Hogendorp van den 21sten November 1813 betreffende de pas in Engeland ontvangen proclamatie van den 17den: "Le Prince ya trouvé sans la moindre exception les sentiments, qui l'animent" 1). Nu, in deze ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
345 woorden
Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 6

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 6

HOOGEERZAMEHEERENDIRECTEURENONZER VER-EENIGING, HOOGACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER HOOGESCHOOL, HOOGGELEERDE HEER EN PROFESSOREN, ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN ONDERSCHEIDENE WETENSCHAPPEN, VVELEDELE HEEREN STUDENTEN, EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE HIERHEEN ZIJT OPGEKOMEN ...

8 juli 1918
Inaugurele redes
A. Goslinga
103 woorden
van 7