GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
1920-10-03
De Heraut
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Andel (N.-Br.), E. J. van Voorst, te Numansdorp. — IJlst, P. Hekman, te Gorredijk. — Delfr, H. S. Bouma, te Leeuwarden en A. Hoeneveld, te Nijkerk. — Doesburg, J. B. Jansen, te Zevenhuizen (Z.-H.). — Wolvega, J. van der Meulen, te S ...

De Heraut
470 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Vrije Universiteit. Men schrijft ons: Gevraagd wordt hoe het staat met het fonds 1920.Het antwoord hierop te geven, is niet gemakkelijk.Men kan zeggen, het «staat nog lang niet", van «loopen" kan dus ook niet worden gewaagd, het «kruipt". ...

De Heraut
460 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

., Ilrije Universiteit.In dank ontvangen: Voor de Vereenlging: Aan Contributlën: Per post ontvangen f 20.53; door den heer G. H. Troost Ie Brummen, f 1.25; door den heer J. de Jonge Jzn te Goes, /'362, 27}^; door den heer W. Troost J, m te Zuid-Beierland, f 51, 20; doo ...

De Heraut
358 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

In de Ref. Kirchenztg. lezen wij het volgende: Wij Duitschers zijn ontvangers van aalmoezen geworden. Het is smartelijk, maar waar. Komt onze trots daartegen op ? Zullen wij de gave des lands versmaden, wier tanks en wier zwermen vliegmachines de laatste rest van onzen weerstand hebben geb ...

De Heraut
WINCKEL.
252 woorden
VRIJE UNIVERSITEIT.

VRIJE UNIVERSITEIT.

VRIJE UNIVERSITEIT.Op Dinsdag 19 October 1920, den dag voor de overdracht van het rectoraat, zal D. V. een bidstond gehouden worden des avonds 7J4 uur in de Keizersgrachtkerk.Als voorganger hoopt op te treden Ds. G. R. KUIJPER te Haarlem.Het Locaal Comité stelt zich voor het ...

De Heraut
185 woorden
J. H. KOK

J. H. KOK

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden in de serieINieuwe. Calediisalie-boeliies door Ds. j. H. LAKDWEHRde 2e druk vanDE GEWIJDE GESCHIEDENISVOOR EERSTBEGINWENDENIN VRAGEN EN ANTWOOBDENPiijs 40 centg^T' Reeds vroeger verschenen: K0R2 ...

De Heraut
107 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Hedenmorgen om halfzeven overleed zacht en kalm in zijn Heer en Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en GrootvaderJAN NOOITGEDAGT, in den ouderdom van ruim80 jaren.IJlst, Wed. W. NOOITGEDAGT—W. Y- D. WAL—FEENSTRA.NOOITGEDAGT. D. V. D. ...

De Heraut
81 woorden
DE ZEEUWSCHE LEEUW

DE ZEEUWSCHE LEEUW

NUgeen conservatisme meer. daarom abonneert U op 'DE ZEEUWSCHE LEEUWhet orgaan van Ds. J. B. NETE­ LENBOS, met actueelen en zeer belangrijken inhoud (zie o.a. de art.' over de Generale Synode).Abonn. 60 ets. per 3 mnd. bij vooruitbetaling. IHF" Nieuwe abonnees ontvacge ...

De Heraut
53 woorden
ZACHT en GEURIG

ZACHT en GEURIG

ZACHT en GEURIGzijn die eigenschappen van onze tabak, dié door ai onze clientèle op iioogen prijs worden gesteld.Onze prijzen zijn echter in verhouding tot de uitnemende kwaliteit onzer tabakken, uiterst laag. H»H. Winkeliers die hun debiet in tabak willen vergrooten vragen nog hede ...

De Heraut
53 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, ia het vaste vertrouwen op zijnen Heere en Heiland, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwden Grootvader, STEFFEN H. ELGERSMA, in den ouderdom van ruim 58 jaren, na een genoeglijke echtvereeniging van ruim 37 jaar.Uit aller n ...

De Heraut
51 woorden
van 4