620 resultaten
Filteren
van 62
Jaarboek 1927 - pagina 1

Jaarboek 1927 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGGeen duimbreed vanis er op heel 't erfons menschelijkleven, waarvan deChristus, die aller Souverein is, n i e t r o e p t ; „Mijn!" Dr. A.KUYPER.CSouvereiniteit in eige ...

1 januari 1927
Jaarboeken
36 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Christelijke Vereeniging van Natuuren Geneeskundigen in Nederland.ORGAAN onder redactie vanProf, Dr. L, BOUMAN, te Utrecht, Voorzitter der Redactie — Dr. J. F. REITSMA te Rotterdam, Secr. der Redactie — Dr. RIJK KRAMER te Amsterdam Dr. D. SCHERMERS te Zeist. Dr, H. R. WOLTJER te Lei ...

1 januari 1927
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
46 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 2

Jaarboek 1927 - pagina 2

INHOUD. Bladz'Program voor de Samenkomsten op 6 en 7 Juli te Arnhem . . Agendum voor de Algemeene Vergadering Hoofdstuk I. § 1. Ter inleiding „ II. § 2. Statuten der Vereeniging. . . . . . . „ III. § 3. Lijst van personen aan de Vereeniging en aan de Universiteit verbonden . . . . „ ...

1 januari 1927
Jaarboeken
174 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

kt ...

1 januari 1927
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 3

Jaarboek 1927 - pagina 3

166 Hoofdstuk VII.BIJZONDERE STICHTINGEN EN FONDSEN. Bladz,§ § § §25. 26. 27. 28.Calvijnfonds Studenten Studiefonds en Hospitum . Kuyperkatheder, enz V. Coeverden Adrianistichting, enz.. .127 138 140 141MEMOTÏABILIA.§ 29. Oraties en Redevoer ...

1 januari 1927
Jaarboeken
38 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

...

1 januari 1927
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 4

Jaarboek 1927 - pagina 4

11 elders geschied en van de beraadslaging over het voorgestelde plan zal het besluit, door Directeuren te nemen, afhankelijk zijn. * * * Dat dit besluit genomen moet worden in een tijd, dat allerlei beroering ook aan onze vereeniging niet onopgemerkt Toorbij gaat, maakt de beslissing niet gemakk ...

1 januari 1927
Jaarboeken
390 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 4

...

1 januari 1927
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Jaarboek 1927 - pagina 5

Jaarboek 1927 - pagina 5

onzer Hoogesdhool grootere aam te wijzen. Nochtans bleef zij staande en groeide uit. Dat kan ook nu. Indien maar de een den amder uitnemender acht dan zichzelven en wij allen tezaam kracht zoeken bij Hem in Wiens Hand ook het lot onzer Universiteit berust. Haar stichting was een geloofsdaad. Alle ...

1 januari 1927
Jaarboeken
80 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 5

ORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE VEREENIGING VAN -: NATUUR- EN GENEESKUNDIGEN IN NEDERLAND :- ...

1 januari 1927
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
12 woorden
van 62