GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

21 resultaten
Filteren
van 3
1928-12-21
De Reformatie
Moderne Kerstpoëzie.

Moderne Kerstpoëzie.

Enkele weken geleden verscheen bij de U. M. „Holliind" te Amsterdam de verzenbundel „Sprongen" van Jan H. de Groot, in zijn uiterlijk geheel de pendant van de Merodes „De Verloren Zoon", waarover, we pais geschrevein hebben^).\'oorzoover wij' weten is deze bundel de eersteling van den heer ...

21 december 1928
De Reformatie
C. T.
714 woorden
Kerstfeest - God geeft licht.

Kerstfeest - God geeft licht.

De geboorte van den Zaligmaker is geweest een komen in den donkeren nacht. Een gang uit het eeuwige licht der stralende heerlijkheid naar het duister van den nacht.Wie na wil denken het wonder van wat daar geschied is in dien nacht, toen Maria haar eerstgeboren Zoon baarde, toen Gods Zoon ...

21 december 1928
De Reformatie
C. B.
977 woorden
„Maranatha-Kalender 1929”.

„Maranatha-Kalender 1929”.

Een derde onderneming vaij. meer bescheiden afmeting.Maar toch ook een, die in onderscheiding van soortgelijke, het bolwerkt.Dat Ds Knap van Groningen de voorzijde der blaadjes verzorgt, draagt daartoe zeker wel het leeuwendeel bij.Het schild doet niet onder voor zijn soortge ...

21 december 1928
De Reformatie
104 woorden
BOEKBESPREKING.

BOEKBESPREKING.

Liefst badden we in het begin van de „Geschenkenmaand" een bespreking gegeven van wat, er al zoo in den laatsten tijd is uitgekomen.. Andere oopy moest echter voorgaan. Doch we willen ook geen mosterd na den maaltijd bieden. Daarom ruimen we er in dit nummer een niet te krappe plaats voor in. ...

21 december 1928
De Reformatie
379 woorden
„Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk”. Vierde deel. Maächa—De  Ruijter.

„Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk”. Vierde deel. Maächa—De Ruijter.

Niet het minst in dit werk blinkt het initiatief van den heer Kok. Het heeft volharding gekost om het tot dit vierde deel te brengen. Maar houdt men in het oog, dat deze Encyclopaedie „voor het Nederlandsche volk" is bestemd-en niet SQeciaal voor aeleerden. jian mag deze poging ongetwijfeld gesla ...

21 december 1928
De Reformatie
154 woorden
KERSTFEEST.

KERSTFEEST.

Het feest van den komenden Koning is alle eeuwen door geweest het feest van jubel en vreugde, van psalmen van genade en gezangen van verlossing.Helaas halen wij menschen ook dit feest zoo spoedig neer in ons eindig bestaan. En dat op zulk een wijze, dat feitelijk het feestelijke uit het fe ...

21 december 1928
De Reformatie
J. W.
1292 woorden
Psalmen onder water.

Psalmen onder water.

De combinatie „psalmen in den na, cht" komt ons zéker moor bekend voor dan die van „psalmen onder water", on toch is ze voor ons waterbouwkundig landje zoo karakteristiok. Niet omdat het woordje „water" er in voorkomt, maar omdat aan het verhaal van die psalmen onder water verbonden is de naam va ...

21 december 1928
De Reformatie
JOH. LÜIJKENAAR FRANCKEN
1526 woorden
Reformatie in de prediking.

Reformatie in de prediking.

XIII. Het resultaat van onze enquête. XI. Herinneren we nog eens aan de reeds gerefereerde reformatorische wenschen, door de deelnemers aan onze enquête geuit: 1. Het bevindelijk element in de.prediking heeft dring e'nd verste ...

21 december 1928
De Reformatie
H. REDERT
W. TROOST Jacz
HEPP
1614 woorden
Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

door W. M. LE COINTRE. X. Tenslotte zij dan nog in dit verband verwezen naar een werk, waarvan ik reeds zeide, dat het ons zeer na staat, ik bedoel: „Der Goldgrund des Lebensbildes Jesu" van Ffarrer Otto Borchert, waarvan het eerste deel tot titel draagt: Des ...

21 december 1928
De Reformatie
W. M. LE COINTRE
2398 woorden
„De strijd voor Kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XlXe eeuw.”  Historisch geschetst door J. C. Rullmann.

„De strijd voor Kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Kerk der XlXe eeuw.” Historisch geschetst door J. C. Rullmann.

Veel van wat wij hierboven schreven over de levensschets van Kuyper is ook op dit boek van toepassing'. 1 .De derde druk is een eereteeken, door ons A-^olk aan Ds Rullmann uitgereild.Daaruit spreeld: ruime waardeering.Vooral in een tijd als den onzen, waarin het historich bes ...

21 december 1928
De Reformatie
99 woorden
van 3