GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
1929-01-11
De Reformatie
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Bussum (vac. A. J. Mulder): H. A. Wiersiuja te Medan, met verlof te Den Dolder en J. W-ymenga te Charlois (Uotterdam), Oldebroek: J. P. C. ten Brink te Westmaas en-C. Stam te Alteveer.Beroepen te: Bussum (vac. A. J. Mulder): H. A. Wiersinga te Medan, met verlof te Den Dolder. ; ...

De Reformatie
602 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Prof. Brouwer over prof. Honig. Onder het opschrift „Een oordeel van een ethisch hoogleeraar" schrijft prof. dr A. G. Honig in „De Bazuin" iets over prof. Brouwer, met prof. Obbink redacteur van het „Algemeen Weekblad" (welk blad nog steeds hardnekkig weigert zijn ...

De Reformatie
K. S.
4038 woorden
Landsmoeder.

Landsmoeder.

1879 — 7—10 Januari 1929.In haar bewonderenswaardige tafelrede noemde onze Koningin haar Moeder „oms aller Moeder".Een treffende typeering.De gevoelens, welke ons volk, dat voor het wettige gezag in den Staat buigt, ten aanzien van de Koningin-Moeder koestert, zijn het best t ...

De Reformatie
HEPP
243 woorden
„Tantalus”, door Jo van Ammers Kuiler.

„Tantalus”, door Jo van Ammers Kuiler.

II. Artikel I gaf na eeu korte toelichting van d«n naam „Tantalus", een weergave van de elementen, die in het oeuvre der schrijfster al meer tot openbaring kwamen: met name haar aeiging tot overdadige luxueuse enscèneering, alsmede de Freudiaanscha conceptie. ...

De Reformatie
CHR. W. J. TEEUWEN
2249 woorden
Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

Iets over het beeld van Jezus in de moderne litteratuur.

door W. M. LE COINTRE. XIII. Na de vermelding van de eigenaardige pogingen van Felix Timmermans en Arthur van Schendel, wi.len wij nu een blik slaan op de roman-litteratuur, die zich, op een of andere wijze, met den persoon van Jezus heeft bezig gehouden of Z ...

De Reformatie
W. M. LE COINTRE
2736 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

In de Donaulanden. XVIII. Hoe ie oordeelen over het Calvinisme in Hongarije? IV. Om even den draad vaa": ]©jTvorige artikel op fo rapen. ^E; 4i»S^^^S? %M-Ik trachtte de oorzaken te belichten, wa ...

De Reformatie
HEPP
2575 woorden
Zelfs de lammen ten roof.

Zelfs de lammen ten roof.

Het was met Israël treurig gesteld.De touwen waren slap geworden; de' masten stonden onvast.Zoo wordt het volk Gods vergeleken met een schip, dat niets meer beteekent.In zulk een schip zegt men niet: „Iaat vrij het schuimend zeenat bruisen „d'ontroerde waat'ren hevig r ...

De Reformatie
J. W.
468 woorden
HET JAAR 1928.

HET JAAR 1928.

III. (Slot.) In een enkel jaaroverzicht heette 1928 het jaar van het Kellogg-pact.De tijden zijn voorbij, dat men met zulice verdragen spot.De een of andere voor-oorlogsche of vóór-oorlogsche geest moge zulke pogingen slechts een hoofdschudden waardig ...

De Reformatie
HEPP
2956 woorden