GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
1934-04-13
De Reformatie
Puzzle — of symptoom?

Puzzle — of symptoom?

We leven in een tijd van malaise, crisis, bezuiniging, versobering, salarisvermindering, achteruitgang van zaken, beperkende bepalingen, enz. enz. en desondanks: bracht de vermakelijkheidsbelasting in Amsterdam over de maand Maart meer dan f60.000 op, tegen ruim f54.000 in dezelfde maand v ...

De Reformatie
W. B. H.
201 woorden
Prinses Juliana Kalender, 1 Mei 1934—1 Mei  • 1935. J. Philip Kruseman — 's-Gravenhage.

Prinses Juliana Kalender, 1 Mei 1934—1 Mei • 1935. J. Philip Kruseman — 's-Gravenhage.

Een van de gelegenheidsuitgaven bij de aanstaandeviering van Prinses Juliana's vijf en twintigstèE jaardag is een „Prinses Juliana-kalender", die een twaalfbladig bloc van 21X30 c.M. heeft op een Oranjefond van 23X32 c.M. De maandbladen loopen van Mei tot Mei. De onderkant van elk dezer bl ...

De Reformatie
245 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Wanswerd: J. Koppe te Wagenborgen en I. de Wolff te Mussel.Beroepen te: Palembang (N. O. I.): G. Zeijl te De Glind bij Achterveld.Intrede te: aaldwijk: . Hoekstra. Tekst: feze 4:13—15.Afscheid van: mstelveen: . Buurman. Tekst: atth. 28:20.Dr D. J. de Groot. ...

De Reformatie
576 woorden
Houd m gedacbtenis.

Houd m gedacbtenis.

Er gaat in deze liefelijke voorjaarsdagen levenslied op uit de natuur. eenHet vogelenheir ontwaakt en schalt weer zijn lenteliederen uit.In de weiden dartelt weer het jonge leven.Het teere groen aan boom en struik, de zwellende knoppen en de bottexide bladeren, de ontluikende ...

De Reformatie
D.
656 woorden
De Schoolraadvergaderlng.

De Schoolraadvergaderlng.

Onze Paaschweek brengt ons ©Ik jaar heel wat vergaderingen in Utrecht, ook voor d© belangen van bet Onderwijs. Dez© keer wil ik eens wat zeggen over wat op de Schoolraad vergadering gebeurde. Vooraf moet mij een algemeen© opmerking van bet hart, die ik wil belichamen in de vraag, of het toch niet ...

De Reformatie
G. MEIMA
1246 woorden
Sprekende portretten.

Sprekende portretten.

In het rijke boek van Dr Rullmann over Ds W. H. Gispen vormen de portretten, waarmee het op zoo keurige wijze „verlucht" is, een bijzondere attractie. Zij maken den hoofdinhoud er van voor u zichtbaar.De lectuur van dit mooi geïllustreerde geschrift brengt telkens tot tweeërlei handeling: ...

De Reformatie
J. P. T.
1809 woorden
Onze omgang met elkander.

Onze omgang met elkander.

II. Hoe zijn wij in onzen omgang met ellcander"? Met één zin is op deze vraag geen antwoord te geven.Immers, wij zijn in onzen omgang t e 1 li e n s andere menschen. Dit beteelcent werkelijk niet dat wij in het eene geval minder eerlijk behoeven te zi ...

De Reformatie
J. W.
1955 woorden
Literair-meesterwerk.

Literair-meesterwerk.

Meer dan eens heb ik in ons blad geschreven over het werk van A. den Doolaard. .In de artikelenserie over het nieuwste proza (nrs 23—41 van den vorigen jaargang), alsook bij de bespreking van verschillende van zijn boeken, is hij op den voorgrond gekomen als de auteur van het vitalisme, da ...

De Reformatie
C. T.
2352 woorden
De wljsgeerlg-theologiscbe kant onzer vraagstelling.

De wljsgeerlg-theologiscbe kant onzer vraagstelling.

Tot dusver schreven we een drietal artikelen onder den titel: Het „ik". Die bedoeling dezer artikelen was, na te gaan, wat we eigenlijk onder bet woord „ik" hebben te verstaan. Uit den aard der zaak moesten we, om daarover zekerheid te hebben, ons wenden tot een onderzoek naar de betecfcenis, die ...

De Reformatie
J. W'.
2376 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dr K. Dijk tegen Dr W. F. v. Cnnsteren. Dr K. Dijk schrijft in „Geref. Kb. Den Haag" over het censureeren van leden, die aangesloten zijn bij een vereeniging, welke ingaat tegen Schrift en belijdenis, «n haar eigen leden daartoe noopt. Met name de N(ationaal) S(oci ...

De Reformatie
K.S.
2424 woorden
van 2