461 resultaten
Filteren
van 47
Jaarboek 1935 - pagina 1

Jaarboek 1935 - pagina 1

VRIJE UNIVERSITEIT VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAGJAARBOEK 1935 B I B L I O T H E E K D E B S E JAARVERSLAG RIJKSUNiVERri'lbli'3 1 MEI 1855 UTRECHT ...

1 januari 1935
Jaarboeken
27 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 1

No. 3 7Viri;eN o v e m b e r 1935iveröiteitsMaandelijkscheMededeelingenOrgaan van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag Amsterdam G. F. Hummelen's Boekhandel en Electrische Drukkerij N.V. Kruisstraat 7 AssenK e i z e r s ...

1 januari 1935
VU-Blad
204 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 1

Gliristelj^ke Vereeniginl;^ ^ ^ Natuur1 ^ en Geneeskundigen iir NederlandProf. Dr. L. BOUMAN te Utrecht, Voorzitter der Redactie -Dr.. J; F. REITSMA te Rotterdam, Secretaris der Redactie Dr. RIJK KRAMER te Amsterdam öSï.'f.^Ê^rrDr. D. SCHERMERS te Zeist m Dr; H. R. WOLTJER te loeiden - ...

1 januari 1935
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
40 woorden
Jaarboek 1935 - pagina 2

Jaarboek 1935 - pagina 2

...

1 januari 1935
Jaarboeken
1 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 2

345 hoogleeraar slechts een deel van mijn tijd aan onze Universiteit kon besteden en die bovendien slechts het onderwijs op mij kon nemen in een tak van wetenschap, welke buiten de eigenlijke examenvakken stond, niet mogelijk om de taak van mijn ambtgenooten te helpen verlichten. Maar juist omdat ...

1 januari 1935
VU-Blad
280 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 2

Ii ...

1 januari 1935
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
1 woorden
Jaarboek 1935 - pagina 3

Jaarboek 1935 - pagina 3

...

1 januari 1935
Jaarboeken
1 woorden
Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1935-36 - pagina 3

346De wis- en natuurkundige faculteit is nog te jong, dan dat degenen, die van meet af aan onder hare leiding hebben gestudeerd, reeds toe zouden zijn aan de bewerking, laat staan aan de voltooiing, van een proefschrift. Doch van de velen, die hun doctoraalexamen reeds elders hadden afgele ...

1 januari 1935
VU-Blad
275 woorden
Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

Orgaan van de Christelijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in Nederland - pagina 3

)X'^^ORGAAN VAN DE CHRISTELIJKE VEREENIGING VAN NATUUR- EN GENEESKUNDIGEN IN NEDERLAND./3:?^' ...

1 januari 1935
Orgaan CVNG Geloof en Wetenschap
onder red. van prof. dr. L. Bouman
dr. J.F. Reitsma
dr. Rijk Kramer
dr. D. Schermers
dr. H.R. Woltjer
10 woorden
Jaarboek 1935 - pagina 4

Jaarboek 1935 - pagina 4

...

1 januari 1935
Jaarboeken
1 woorden
van 47