GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

209 resultaten
Filteren
van 21
1936-01-01
VU-Blad
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 195

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 195

729 deernis met den smaad, waarin het in de vorige eeuw lag. Maar zij is, behalve geschenk, ook roeping 1 Wie het zoo ziet, ziet de eere van de Vrije Universiteit als de eere van het volk dat haar draagt. Die verblijdt zich over den zegen op haar arbeid en aanvaart de vruchten van dien arbeid als ...

1 januari 1936
VU-Blad
338 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 197

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 197

731 Zijn er de jaarlijksche samenkomsten in elke plaats, voor bespreking en gebed? Zoo zouden er heel wat vragen te stellen zijn. Laten we maar eerlijk bekennen dat we niet hebben gedaan en niet doen wat we schuldig waren. En ons leven beteren. Er is nog zooveel te doen. Telkens blijkt overduidel ...

1 januari 1936
VU-Blad
256 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 196

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 196

730 Vertrouwensmenschen, zoowel van de Universiteit als van het volk. Wat in het volk leeft ten opzichte van de V.U., komt via deze staf van medewerkers, langs ringen en provinciale comité's, bij de verantwoordelijke colleges van Directeuren en Curatoren. Dat is de eene kant. Maar de andere kant, ...

1 januari 1936
VU-Blad
268 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 198

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 198

H. J. TIEMENS EN ZONEN ARCHITECTEN • •K E RK BO U W SCHOOLBOUW ENZ.ARNHEM KONINGSTR. 31 -TEL. 22185KLAASSENS'Filmprogramma's voor: Jaarvergaderingen, Feestvergaderingen, Propaganda-avonden enz. „NEDERLAND AAN DEN ARBEID"TurHorenstr. 25 Telefoon 4194 ...

1 januari 1936
VU-Blad
50 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 199

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 199

733 tA. F. DERKSEN.Te Oudewafer overleed op 13 September de heer A. F. D e r k s e n , oudHoofd der School met den Bijbel aldaar. Van 1 December 1804 tot 1 Sept. 1930 was hij werkzaam geweest als hoofd der School. Zeven jaren nog mocht hij van een welverdiende rust genieten. Doch ni ...

1 januari 1936
VU-Blad
267 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 200

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 200

734 In dit verband nemen wij hier over een gedeelte uit een brief van een correspondent, die een groot aantal kwitanties te innen heeft en dat vrijwel alleen doet. Deze broeder schrijft: „Nog een paar door mij fe innen contributies en U ontvangt de afrekening 1937. U zuil hebben gemerkt dat wij i ...

1 januari 1936
VU-Blad
339 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 201

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 201

735 KALENDER 1938.De V.U.kalender is nu gereed, en de bestelde exemplaren zijn reeds of worden dezer dagen verzonden. Over het aantal bestellingen zijn wij niet ontevreden. Maar er moeten veel meer komen. Wilt U even nazien of U de ontvangen bestelkaart reeds invulde en aan het Bureau zond ...

1 januari 1936
VU-Blad
297 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 202

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 202

736 Nu zijn daar paardemiddelen bij. Een feit is het echter, dat menschen er door genezen. Sommigen wilden, dat alle predikanten lid van de V.U. waren Dat was een al te harde eisch. 150 zijn het trouwens al. 750 hebben de Gereformeerde Kerken er maar. In hadden er een paar de moed gehad te bedank ...

1 januari 1936
VU-Blad
266 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 203

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 203

737 ook veel andere „Voorgangers, die naar dit woord mogen luisteren. Met groote waardeering en dankbaarheid voor wat velen onder hen doen, mogen wij niet nalaten telkens weer Ie wijzen op het tekort van sommigen. Onnoodig te zeggen, dal het niet de bedoeling is, dat in de preek over de V U. kan ...

1 januari 1936
VU-Blad
255 woorden
Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 204

Vrije Universiteitsblad 1936-37 - pagina 204

738 bureau heeft reeds de grootst mogelijke moeite om de honderden poststukken, die dagelijks inkomen, te verwerken. Laat ieder tot 20 October rustig afwachten. Is er op dien datum geen kaart of bericht ontvangen, dan is er aanleiding om 'e informeeren. Een tweede verzoek is, dat men niet aan het ...

1 januari 1936
VU-Blad
231 woorden
van 21