GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
1936-01-10
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

„Jaarboekje v. d. Ver. van studenten in de ' theol. faculteiten in Nederland, 1936".Dit boekje werd mij gezonden ter aankondiging. Gaarne vermeld ik op verzoek, dat van deze vereeniging (opgericht 1 Dec. '28) praeses is dhr R. W. Popma, ab-actis dhr R. J. W. Nijkamp, Keizersgracht 162 Amst ...

10 januari 1936
De Reformatie
K. S.
277 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN.Beroepen te: Heeg (voor den miss. dienst te Keboemen): Dr J. v. d. Linden te Tzum. Kijken (Dr.): B. Timmer te Goes. Lemmer: L. W. Wessels te Abcoude.Aangenomen naar: ^ Hijken: Cand. B. Timiner te Goes. Zevenhoven—Noorden: Cand. W. van Dijk te Hijken (Dr.). ...

10 januari 1936
De Reformatie
772 woorden
Correspondentie van de Redactie.

Correspondentie van de Redactie.

F. te A. U schrü'ft mij een brief, waaruit ik volgende gedeelten (met weglating van plaatselijke Mzomderheden) citeer: „Voor eenige weken werd van den kansel bekend gemaakt, dat iemand tot onze Geref. Kerk wensobte OVER TE KO'MEN welke persoon voorheen lid der Glirist. Geref. Kerk was. Nu ...

10 januari 1936
De Reformatie
K. S.
679 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Over de pers. Nu — alsof er nog niet genoeg gezegd is na de mislukte actie van den kerkeraad van Den Haag-West — enkele broeders weer beginnen, is het goed te letten op wat Ds I. de Wolff schrijft in „Enschedésche Kb.": De historie leert ons dat tengevolge v ...

10 januari 1936
De Reformatie
K. S.
1630 woorden
0PVOEDING EN ONDERWIJS

0PVOEDING EN ONDERWIJS

De run op de rijpere jeugd. Zoo langzamerhand is nu wel tot ons gereformeerde volksdeel doorgedrongen, dat d'e gereformeerde jeugdbeweging, zooals die zich georganiseerd heeft in den Bond van Jongelingsvereenigingen op G. G., den Bond van Meisjesvereenigingen op G. ...

10 januari 1936
De Reformatie
J. E. KOK.
1095 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Een Methodist wordt Barthiaansch. Dr Edwin Lewis was methodist, is methodis, ] en blijft methodist. Dr Lewis was Arminiaan, Arminiaan, en blijft Arminiaan. Dr Lewis w«| vrijzinnig, is rechtzinnig, en bUjft vrijzinnig. I dat? In Nederland misschien niet, maar Nederl ...

10 januari 1936
De Reformatie
Dr C. VAN TIL.
1110 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Het Duitsche Nationaal-socialisme. IX. De Kerk onder bet Hakenkruis. (I) De Kerkstrijd. (I.) .. . i •'-l'; „la meinem Reiche kann jeder nach seiner Fassom sehg werden." i)Deze bekende woo ...

10 januari 1936
De Reformatie
B.
1201 woorden
ZIELKUNDE

ZIELKUNDE

Erfelijke eigenschappen der ziel. II. De erfelijkheid van de zedelijke eigenschappen levert een nog moeilijker probleem op dan die van de zielkundige kwaliteiten van een pasgeboren kind. Vooral de erfzonde is een moeilijk vraagstuk. ...

10 januari 1936
De Reformatie
LOS.
1127 woorden
LITERATUUR KUNST

LITERATUUR KUNST

Vrouw Jacob. II. Ina Boudier-Bakker: Vrouw Jacob. — P. N. van Kampen & Zoon, N. V., Amsterdam.Wianneer men het groote boek inziet, valt een verdeeling in vijf hoofdstukken op, die doet denken aan de oude indeeling der ...

10 januari 1936
De Reformatie
H. S.
1245 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Darbisme met dominees. Daar is soms een kerkbegrip, dat ik niet beter kan omschrijven dan Darbisme mèt dominees. De kerk wordt daarbij beschouwd als een kring van gelijkdenkende zielen. Maar niet als de planting van Boven, maar niet als Christus' gelouterde menschh ...

10 januari 1936
De Reformatie
N. B.
752 woorden
van 2